Församlingsfakulteten drivs utifrån övertygelsen om att kristen tro och akademiska studier hör samman. Men på vilket sätt hör de egentligen samman?

Kristen tro och akademiska studier hör för det första samman eftersom det i själva den kristna trons väsen ligger en kallelse till fördjupning och kunskapssökande. Människan är kallad att utforska och lära känna Guds verk.

Kristen tro är inte kunskapsfientlig – tvärtom. Kristen tro och akademiska studier hör för det andra samman därför att församlingarna behöver medarbetare som är teologiskt utbildade. Den som ska undervisa och leda andra behöver tid till egen fördjupning. Teologisk reflektion står inte i motsats till andligt liv utan utgör en viktig del av det andliga livets mognad. Församlingsfakulteten vill ge en utbildning som har detta som ett uttalat mål.

Kristen tro och akademiska studier hör för det tredje samman då den kristna tron och bekännelse behöver bearbetas intellektuellt. En sådan process sker bäst i en sådan miljö där gudsrelationen ses som en realitet. Den relationen behöver vårdas genom kristen gemenskap, samtal och bön.

Kristen tro och akademiska studier hör för det fjärde samman på det sättet, att den kristna tron är utgångspunkten för teologiska studierna. Kristen tro innebär bekännelsen till att allt, synligt och osynligt, är skapat genom Jesus Kristus och till honom. Denna tro är utgångspunkten för undervisningen på Församlingsfakulteten. Vi eftersträvar att utifrån denna tro bedriva forskning och undervisning som präglas av vetenskaplighet och saklighet och att så ge en mångfaldig belysning av teologins många olika frågeställningar.

Teologiska studier under dessa förutsättningar är både viktiga och glädjefyllda. Jag önskar Dig hjärtligt välkommen!

Torbjörn Johansson, rektor