Rune Imberg

Rune Imberg (lektor)

Teol. Dr.
rune.imberg@ffg.se

Präst och lektor i kyrkohistoria.

Rune Imberg (f. 1953) blev 1987, efter studier vid Lunds universitet och anställning vid Tidningarnas telegrambyrå i Malmö, teol. dr i kyrkohistoria vid Lunds universitet. Han prästvigdes 1988 för Göteborgs stift och tjänstgjorde under ett par år som präst i Onsala. En av grundarna av AAG (Alternativ till abort, Göteborg), tillika styrelseordförande 1988-89; organisationen heter numera Minna Göteborg. Missionär i Kenyas evangelisk-lutherska kyrka 1990–96, där han under flera år var rektor vid det teologiska seminariet på Matongo.

Lärare vid LM Engströms Gymnasium 1996-98. Lärare på Församlingsfakulteten sedan 1996 (rektor 2001-2009, forskningschef 2009-2014), lektor i kyrkohistoria.

Förtroendeuppdrag:Styrelseledamot i föreningen Lärjungagården (Torestorp) 1998-2013, ordf. i styrelsen 2008-2012. Ledamot i Missionsprovinsens Läronämnd sedan 2004. Ledamot i styrelsen för Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner 2009-2013.

Politiska uppdrag: Ledamot i etikkommittén i Västra Götalandsregionen, 2007-2010. Ledamot i utbildningsnämnden i Marks kommun 2007-2010. Ledamot i barn- och utbildningsnämnden (samt ersättare i dess AU) i Mark kommun, 2011-2014, ersättare 2015-. Ersättare i valnämnden i Marks kommun, 2011-2014 .

Egna böcker, monografier

In Quest of Authority. The “Tracts for the Times” and the Development of the Tractarian Leaders, 1833–1841. (Diss.) Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis (BHEL) 16. Lund University Press 1987, 248 s.

Tracts for the Times. A Complete Survey of All the Editions. BHEL 17. Lund University Press 1987, 172 s.

Biskops- och domprostutnämningar i Svenska Kyrkan 1866–1989. BHEL 25. Lund University Press 1991, 258 s.

Tillsammans – Gud till ära och människor till tjänst. Om man och kvinna i den kristna kyrkan. BV-förlag & Församlingsförlaget 1999. 106 s.

A door opened by the Lord. The history of the Evangelical Lutheran Church in Kenya. 1. uppl. (tr. Nairobi, Kenya) 2008, 2. uppl. (tr. Riga, Lettland) 2008.

Bibelläsaren som förändrade världen. Om Martin Luther som bibelteolog – bibelöversättare – bibelutgivare.(Församlingsfakultetens småskrifter, 5.) Församlingsfakulteten 2017, 58 s.

Redigerade böcker och skrifter

Christer Edvinsson m fl:Muslim i Sverige. Tematerminsrapport, Teologiska institutionen (stencilerad uppl.), Lund 1980, 49 s. – (2. uppl.) Muslim i Sverige: en undersökning av islamskt livsmönster, Forskningsrapport Religionssociologiska institutet, 1980: 6/7, 45 s. – (3. uppl.) Muslim i Sverige: en undersökning av islamskt livsmönster, 47 s., Statens invandrarverk, Linköping 1981, 47 s.

Roland Gustafsson – Rune Imberg – Ann-Mari Wiberg: Som en brusande flod. Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners arbete i Kenya 1948–1998. BV-förlag 1998, 63 s.

Rune Imberg – Torbjörn Johansson: Nåd och sanning. Församlingsfakulteten 10 år. Församlingsfakultetens skriftserie nr 5. Församlingsförlaget 2003, 206 s.

Rune Imberg: Talet om korset – Guds kraft. Till hundraårsminnet av Bo Giertz´ födelse. Församlingsfakultetens skriftserie nr 6. Församlingsförlaget 2005, 452+32 s.

Torbjörn Larspers – Rune Imberg (red.): Den rosenianska väckelserörelsen cirka 1890-1920 och bildandet av Missionssäll­ska­pet Bi­beltrogna Vänner 1911. Rapport från forsknings­semina­rium på Johannelunds teo­logiska högskola 20-21 april 2010, Uppsala 2010, 198 s. (Även tryckt i In­gång, 3-4/2010)

Rune Imberg – Arthur Einarsson – Tord Gunnarsson: I Jesu spår. Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner 1911-2011. BV-förlag 2011, 499 s.

Johannes Hellberg – Rune Imberg – Torbjörn Johansson: Fri och bunden. En bok om teologisk antropologi. Församlingsfakultetens skriftserie nr 13. Församlingsförlaget 2013.

Viktigare artiklar

”Min vän Lukas, historikern,” i: Bibeltrogna Vänners julkalender 1994, s. 103–112

”Och Guds ord hade framgång. Luthersk mission i Kenya under 1900-talet,” i:Bibeltrogna Vänners julkalender 1995, s. 128–141

”MLTC tänään ja historian peruutuspeilissä,” i: Reijo Arkkila (red.): Niin kaukana kuin pippuri kasvaa. Kenian lähetystyön näköaloja, Jyväskylä, Finland, 1995, s. 168–172, (även publicerad på svenska i Bibeltrogna Vänners Missionstidning, 3/1995 som: MLTC i dag och i historiens backspegel)

“Who, then, was Dr. Newman? The Man and the Myth,” i: Paul Vaiss (red.): From Oxford to the People. Reconsidering Newman & the Oxford Movement. Gracewing 1996, s. 198–202

“’… ett felfritt offer åt Gud’. Några synpunkter på Hebréerbrevets författarskap – datering – syfte,” i: Bibeltrogna Vänners julkalender 1997, s. 49–67

“När dörrarna öppnas i Göteborg, resp. “Vad handlar konflikten egentligen om?” i: Till Liv, febr. 1998, s. 10-12 (Länk till artikeln)

”Mötet mellan kristendom och traditionell afrikansk religion,” i: Egil Sjaastad – Karsten Valen: Én sann Gud. Monoteismen og det første bud i missiologisk perspektiv, Oslo 1998, s. s. 230–244

“MLTC as a School of Prophets,” i: Dean Apel – Reijo Arkkila – Richard Otieno Olak (red.): The Word of God is Living and Active. Matongo Lutheran Theological College 1978–1998, MLTC Monograph Series 1, 1998, s. 60–68

”Att lära av ’forntidens stigar’. Historia och kyrkohistoria ur ett bibliskt perspektiv,” i:Bibeltrogna Vänners julkalender 1999, s. 88–106

“Teologiska trender i tiden. 1. Religionsdialog – religionsekumenik,” i: Hälsning från Försam­lingsfakulteten, nr 1, jan. 2000

“Teologiska trender i tiden. 2. Feministteologi,” i: Hälsning från Församlingsfakulteten, nr 2, mars 2000

“Teologiska trender i tiden. 3. Missionsteologi,” i: Hälsning från Församlingsfakulteten, nr 3, maj 2000

”Samhällslivets hierarki och kyrkans ämbeten,” i: Fredrik Hector m fl: Inte oordningens Gud, Svenska kyrkans fria synod, 2000, s. 133–148

”Man och kvinna i den kristna församlingen,” i: Levande ord för var tid. Projektrapport från Göteborgs stift, Göteborg 2001, s. 56–64

”Är apokryferna Guds Ord? Tre debattartiklar”, i: Begrunda. Fördjupningsbilaga i Till Liv, 3/2002, s. 32-39 (Länk till artikeln)

“Den heliga Birgitta – ett helgon för vår tid?”, i: Till Liv, juli 2003, s. 19-21 (Länk till artikeln)

”Ärkebiskop K. G. Hammar och hans ’eccologi’”, i: Sakari Korpinen – Halvar Sandell (red.): Kristus Herre i maktens och nådens rike. Nordeuropeiska Luther akademin, 2003, s. 262–277 – Även publicerad i: Svensk pastoraltidskrift 2003, s. 313–318, 337–342

”Visionen om en Församlingsfakultet, 1904–2003,” i: Rune Imberg – Torbjörn Johansson:Nåd och sanning. Församlingsfakulteten 10 år. Församlingsfakultetens skriftserie nr 5. Församlingsförlaget 2003, s. 13–46

”Biskopssläkter i Svenska kyrkan i: Anders Jarlert (red.): Arkiv – fakultet – kyrka. Festskrift till Ingmar Brohed, BHEL 48, Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv 2004, ,” s. 53–75

”Dietrich Bonhoeffer och Bo Giertz – en ’parallellbiografi’,” i: Rune Imberg (red.):Talet om korset – Guds kraft. Till hundraårsminnet av Bo Giertz´ födelse. Församlingsförlaget 2005, s, 28–41

“Muhammeds många kvinnor”, Debattartikel i SvD, 28/4 2005

“Bonhoeffer som prästutbildare”, i Torbjörn Johansson (red.): Dietrich Bonhoeffer. Perspektiv på hans liv, teologi och kyrkokamp. Församlingsfakultetens skriftserie nr 8, Församlingsförlaget 2007, s. 101-122.

”Förord” (s. 7-8), i Josef Imberg: Kristna huvudord, 1. uppl. 2007, 2. uppl. 2007

“Vision – mission – kyrka. Hur Gud öppnade dörrar för väckelsen i Östafrika”, i:Svensk Pastoraltidskrift, 23/2008, s. 709-713

”Pionjären C. O. Rosenius – publicist, själavårdare och predikant”, i:Sändebudet, April 2009 (Sändebudets Bilaga Nr 38, s. 8-12; Finland)

”Dr. Krapf – the (Almost) Forgotten Missionary Pioneer”, i: SMT/Swedish Missiological Themes, 1/2010, s. 49-67

“Från Stockholm 1911 till Göteborg 2005 via Kenya. Varför en kenyansk biskop kom till Sverige för att förrätta en biskopsvigning inom Missionsprovinsen”, i: Göran Beijer – Bengt Birgersson – Jakob Okkels (red.): Lyda Gud mer än människor. Festskrift till Arne Olsson, Missionsprovinsens förste biskop, Missionsprovinsen 2010, s. 18-52.

”Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner som ett ’EFS II’ – realitet eller illusion?”, i: Torbjörn Larspers – Rune Imberg: Den rosenianska väckelserörelsen cirka 1890-1920 och bildandet av Missionssäll­skapet Bibeltrogna Vänner 1911 (även tryckt i In­gång, 3-4/2010), s. 79-96.

Diverse bidrag, däribland en forskningsöversikt samt två historiska analyser (de senare tillsammans med Christina Nilsson), i: Rune Imberg – Arthur Einarsson – Tord Gunnarsson: I Jesu spår. Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner 1911-2011. BV-förlag 2011.

“Biskop Bertil Envall (1909-2011) – några missiologiska och biografiska perspektiv”, i: Svensk Pastoraltidskrift, 2/2012, s. 45-50

“Fast mark eller textmässigt gungfly? Några synpunkter på Bo Giertz’ tidiga författarskap, särskilt översättningar av Stengrunden“, i:Kyrkohistorisk årsskrift 2012, s. 166-181.

”Stengrund och nådesunder. Några kyrkohistoriska perspektiv på Bo Giertz antropologi”, i: Johannes Hellberg – Rune Imberg – Torbjörn Johansson: Fri och bunden. En bok om teologisk antropologi. Församlingsfakultetens skriftserie nr 13. Församlingsförlaget 2013, s. 265-302

“Bo Giertz’s The Hammer of God in English”, i: Lutheran Quarterly (USA), Vol. XXVIII (2014), p. 280-300 (Länk till artikeln)

“A Light Shining in a Dark Place: Can a Confessional Lutheran Voice Still Be Heard in the Church of Sweden?”, in: Concordia Theological Quarterly, Vol. 78:3-4 (July-October 2014), s. 81-92 (Länk till artikeln)

Medverkat i Svenskt Frikyrkolexikon (red. Jan-Åke Alvarsson), Atlantis 2014, med bidragen rörande Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner / Evangelisk Luthersk Mission

“Teo-login och dess historiska betydelse”, Fördjupningsbilaga i Hälsning från Församlingsfakulteten 1/2015, s. 5-8 (Länk till artikeln)

”Biskopshuset i Göteborg – sju hem”, i: Kyrka och Folk, nr 50-53/2015, s. 8-13

”Luther, reformationen och läsarna”, i: I Ordets tjänst : Jubileumsbok BV-förlag 1916-2016 (red. Jens Lunnergård, Erik J. Andersson, Nils-Göran Nilsson), BV-förlag 2016, s. 67-74

”Rosenius, Pietisten och Dagbetraktelserna”, i: Carl Olof Rosenius : Teolog, författare, själavårdare (red. LarsOlov Eriksson – Torbjörn Larspers), Artos Academic 2016, s. 199-214

”Lina Sandell – feministiskt projektionsobjekt eller publicistisk pionjär” (opublicerat manuskript; under utgivning i NORDVECK-publikation i Serien Studies on Religion and Memory), ca 45 sidor

(Dessutom ett antal bidrag i Bibeltrogna Vänners årsberättelse, 1991–96)

Recensioner

Recension av Ingmar Brohed, Sveriges kyrkohistoria, del 8. Religionsfrihetens och ekumenikens tid, Verbum 2005, i: Svensk Pastoraltidskrift, 5/2006, s. 138-140

Recension av Göran Lundstedt, Biskopsämbetet och demokratin, Biskopsrollens förändring i Svenska kyrkan under 1900-talets senare del. En kyrkorättslig undersökning, Artos 2006, i: Svensk Pastoraltidskrift, 9/2007, s. 269-271

Recension av Ulrika Lagerlöf Nilsson, Med lust och bävan. Vägen till biskopsstolen inom Svenska kyrkan under 1900-talet, Göteborgs universitet 2010, i: Svensk Pastoraltidskrift, 22/2010, s. 719-721

Recension av Gunnar Hallingberg, Läsarna. 1800-talets folkväckelse och det moderna genombrottet. Atlantis 2010, 479 s – i: Svensk Pastoraltidskrift, 26/2011, s. 818-821

Recension av Karl Johan Lundström – Ezra Gebremedhin. Kenisha.  The Roots and Development of The Evangelical Church of Eritrea 1866-1935. The Red Sea Press, New Jersey, USA / EFS läser, Uppsala, 2011, i:Svensk
Pastoraltidskrift
, 19/2012, s. 571-575

Recension av Eric Andrae (red.): A Hammer for God: Bo Giertz. Lectures from the Centennial Symposia, and Selected Essays by the Bishop. Ft. Wayne, IN., Lutheran Legacy 2010, 342 s., i: Kyrkohistorisk årsskrift 2012, s. 322-324

Recension av Robert Odén: Wåra swarta bröder. Representationer av religioner och människor i Evangeliska fosterlandsstiftelsens Missions-Tidning, 1877-1890. Studia Missionalia Svecana CXI, Uppsala 2012, 308 s., i: Svensk Pastoraltidskrift, 15/16 2013, s. 477-480

Recension av Sofie Walter: “Det var en plågsam stund, en stund av indre smärta.” En psykobiografi över Lina Sandells sorgebearbetning mellan åren 1858-1861. Artos, Skellefteå 2013. 321 s., i: Svensk Pastoraltidskrift 4/2014, s. 112-115

Recension av Biskop Bertil undervisar – hittills outgiven bibelundervisning av Bertil E. Gärtner (red. Björn Fyrlund, Markus Hagberg, Sture Hallbjörner), i: Kyrka och Folk, Julen 2014, s. 18-21

Recension av Torbjörn Larspers: Konfessionalitet och medbestämmande. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens struktur och den nyevangeliska väckelsens regionala nivå fram till 1922, Acta Universitatis Upsaliensis 2012, 262 s.,  i: Svensk Pastoraltidskrift 4/2015, s. 109-113

Recension av Flemming Kofod- Svendsen, Teologi og konsekvens. Niels Ove Rasmussen Vigilius’ teologiske virke med særligt henblik på bibelsyn, kirkesyn, konfessionstroskab, karismatik og samarbejde på den kirkelige højrefløj i sidste halvdel af det 20 århundrede. (Publikationer fra Det Teologiske Fakultet 53.) Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2014, 466 s., i: Kyrkohistorisk Årsskrift 2016, s. 257-261.