På luciadagen 2024 skulle biskop Bertil Gärtner fyllt 100 år. Församlingsfakulteten hedrar minnet efter Gärtner i samband med en bibelhelg 11–12 oktober över den bok i Nya testamentet som kanske låg honom allra närmast om hjärtat, nämligen Apostlagärningarna. Gärtner skrev bl.a. en lättillgänglig kommentar till boken: De kallar oss kristna (Libris 2004). Bibelhelgen inleds med en öppen fakultetsföreläsning av Daniel Johansson om Bertil Gärtner som exeget och bibellärare, och följs av bibeltimmar över Apostlagärningarna under Daniel Johanssons och Torbjörn Johanssons ledning. I anmälningsavgiften 200 kr ingår kaffe och enklare förtäring. Fakultetsföreläsningen och kaffeserveringen efteråt är öppet för allmänheten (ingen anmälan). Anmälan till hela bibelhelgen senast 7 oktober: info@ffg.se, 031-778 35 40

Fredag 11 oktober

18.00 Föredrag: Biskop Bertil Gärtner som exeget och bibellärare, Daniel Johansson
19.00: kaffeservering
19.30-20.30: Bibeltimme: Apostlagärningarna

Lördag 12 oktober

9.00-14.00 Bibeltimmar (inkl. morgonbön, fika- och lunchpauser): Apostlagärningarna

Bertil Gärtner (1924-2024) in memoriam