Daniel Johansson

Daniel Johansson (studierektor)

M.A., S.T.M., Ph.D.
daniel.johansson@ffg.se

Tel: 072-325 94 80

Lektor i Nya Testamentet

Daniel Johansson (f. 1975) studerade kyrkomusik och grekiska vid Göteborgs universitet 1996-2000, fortsatte sedan på Teologisk utbildning för kyrka och samhälle vid Församlingsfakulteten (2000-2003) och tog därefter en Master of Sacred Theology (S.T.M.) vid Concordia Theological Seminary, Fort Wayne, Indiana, USA (2006-2007). 2007-2011 bedrev han doktorsstudier i Nya Testamentets språk, litteratur och teologi vid University of Edinburgh, Skottland (2007-2011) med professor Larry Hurtado som handledare och disputerade 2012 på avhandlingen ”Jesus and God in the Gospel of Mark: Unity and Distinction”.

Publikationer

Artiklar och recensioner

2011

“The Identity of Jesus in the Gospel of Mark: Past and Present Proposals” Currents in Biblical Research 9:364-93.

“‘Who Can Forgive Sins but God alone?’: Human and Angelic Agents, and Divine Forgiveness in Early Judaism”, Journal for the Study of the New Testament 33:351-74.

Recension av Rodney A. Whitacre, John, Theological Book Review 23,1: 28.

Recension av John Stube, A Greaco-Roman Rhetorical Reading of the Farewell Discourse, Logia 20:3, 45-46

Recension av Commentary on the New Testament Use of the Old Testament. Eds. G. K. Beale and D. A. Carson, CTQ 75: 185.

2010

“Kyrios in the Gospel of Mark”, Journal for the Study of the New Testament 33: 101-124.

Recension av Victor Paul Furnish, The Moral Teaching of Paul: Selected Issues, Expository Times 121: 629.

Recension av Joseph L. Mangina, Revelation (SCM Theological Commentary on the Bible), Theological Book Review 22,2: 33.

Recension av Robert M. Bowman Jr. and J. Ed. Komoszewski, Putting Jesus in His Place: The Case for the Deity of Christ, CTQ 74: 177.

2009

“Luther Combats Speculation: Some Aspects on Luther’s Criticism of Speculative Theology in the Heidelberg Disputation, 1518” i John Maxfield ed., We Confess, We Condemn: God’s Will and Work in Lutheran Perspective, (St. Louis, MO: Luther Academy).

2008

Recension av Gerald Bray, Yours is the Kingdom, Expository Times 119: 386.

Papers presenterade vid akademiska konferenser

2012

“Jesus and the Forgiveness of Sins: An Indicator of Jesus’ Divine Identity”, 2012 Symposia, Concordia Theological Seminary, Ft Wayne, IN, USA, 17/01.

2010

“God and Jesus as Kyrios in the Gospel of Mark: Unity and Distinction”, Mark Group, SBL National Meeting , Atlanta, GA, USA 21/11.

“Did God Alone Forgive Sins in Early Judaism?” Second Temple Literature and New Testament Seminar, British New Testament Conference, Bangor, Wales 03/09.

“‘Proskunew’ in Luke-Acts: Reverence or Worship? Synoptic Gospels Seminar, SBL International Meeting, Tartu, Estland 29/7.

“The Greco-Roman Significance of Walking on the Water”, Greco-Roman World Seminar, SBL International Meeting, Tartu, Estland 28/7.

2009

“Jesus i Markus”, Församlingsfakultetens Bibeldagar i Göteborg, 07/09

“Kyrios in the Gospel of Mark”, Synoptic Gospels Seminar, SBL International Meeting, Rom, Italien 02/07.

“The Application of the Title ‘God’ to the Lamb in the Book of Revelation”, Apocalyptic Literature Seminar, SBL International Meeting, Rom, Italien 01/07.

Han har sedan 2010 undervisat i Nya Testamentet och Systematik på Församlingsfakulteten.

Forskningsintressen:

  • evangelierna (särskilt de synoptiska)
  • den judiska bakgrunden till Nya Testamentet och det andra templets litteratur
  • frågor som rör de första kristnas syn på Jesus (tidig kristologi)
  • människosynen i Johanneslitteraturen
  • Uppenbarelsebokens teologi