Fristående kurser

Aktuella kurser

Läsning av hebreiska texter

För dig som tidigare studerat hebreiska ges under hösten 2022 läskurs med handledning i profetens Joels bok på grundspråk, hebreiska. Kursen förutsätter att man läst introduktionskursen i gammaltestamentlig hebreiska och/eller att man med hjälpmedel kan läsa gammaltestamentlig hebreisk text. Anvisad text läses in på egen hand inför lektionstillfällena och texten genomgås grundligt under prof. em. Mats Eskhults ledning.

Text: Joels bok

Lärare: professor emeritus Mats Eskhult

Förkunskapskrav: hebreiska

Deltagande: På plats, men det finns möjlighet att delta på distans via länk.

Omfattning: 5 kurstillfällen under HT 2022.

Tid: måndagar 10–12.

Datum: Kursstart 12 september.

Ingen avgift.

Anmälan