Fristående kurser

Aktuella kurser:

Grundkurs i bibelarameiska

Unik möjlighet på FFG i vår: Mats Eskhult (prof.em. i semitiska språk vid Uppsala universitet) ger under våren 2020 en grundkurs i bibelarameiska. Flera texter i GT är skrivna på arameiska (bl.a. Daniels bok). Bibelarameiskan ligger till grund för Jesu eget talspråk, ett antal arameiska ord återfinns i NT oöversatta. Anmälan till expeditionen senast 8/1.

Kursperiod: Varannan onsdag kl. 15.15-17.00, med början 15 januari (totalt 10 tillfällen)
Lärare: Mats Eskhult
Kurskod
Antagningskrav: Grundläggande behörighet (behöver styrkas vid kursstart)
Examen: kursen är en fristående kurs, men möjlighet finns att också få 7,5 högskolepoäng från Uppsala universitet.
För mer informationinfo@ffg.se, 031-778 35 40

Anmälan