Torbjörn Johansson (rektor)

Torbjörn Johansson (rektor)

Teol. Dr.
torbjorn.johansson@ffg.se
Tel: 072-325 01 30

Rektor. Lektor i Systematisk teologi.

Torbjörn Johansson, (f. 1967) blev efter studier i teologi och religionsvetenskap vid Göteborgs universitet, teol. kand. 1993. Han disputerade vid Lunds universitet 1999, i systematisk teologi. Lärare i latin vid LM Engströms gymnasium 1999-2001.

Torbjörn har varit anställd på Församlingsfakulteten sedan 1993. Han var studieledare 1993–1996, adjunkt i systematisk teologi 1997-99 och lektor fr.o.m. 1999. Rektor sedan 2014.

Böcker

Utgivare tillsammans med Rune Imberg, Den mångfacetterade reformationen, Församlingsförlaget, Göteborg 2019.

Redaktör tillsammans med Johannes Hellberg och Rune Imberg, Fri och bunden. En bok om teologisk antropologi, Göteborg: Församlingsförlaget 2013.

Redaktör tillsammans med Robert Kolb och Johann Anselm Steiger, Hermeneutica sacra. Studien zur Auslegung der Heiligen Schrift im 16. und 17. Jahrhundert, Berlin: De Gruyter 2010.

Redaktör för Dietrich Bonhoefer. Perspektiv på hans liv, teologi och kyrkokamp. Göteborg: Församlingsförlaget 2007.

Redaktör tillsammans med Rune Imberg, Nåd och sanning. Församlingsfakulteten 10 år, Göteborg: Församlingsförlaget 2003.

Reformationens huvudfrågor och arvet från Augustinus. En studie i Martin Chemnitz Augustinusreception, Göteborg: Församlingsförlaget 1999 (avhandling).

Artiklar med mera

”Word and Sacrament”, i Brill’s Companion to Lutheran Orthodoxy, forthcoming

Lagisk, laglös, fri? Församlingsfakultetens småskrifter, Göteborg 2020

Recension av Armin Wenz, Philologia sacra und Auslegung der heligen Schrift. Studien zum Werk des lutherischen Barocktheologen Salomon Glassius (1593-1656). Historia Hermeneutica. Series Studia, Band 20, De Gruyter, Berlin, 2020, på FBB:s hemsida

”Absolutely external. Tracing a Lutheran Pattern in the Theology of Dietrich Bonhoeffer” i  Bedeutsame Stunde – Impulse Bonhoeffers für eine Theologie der Gegenwart, Kieler Theologische Reihe, Bd. 16, Stefanie Christine Hertel-Holst, Kinga Zeller (Hg.), LIT Verlag, Berlin 2020, under utgivning.

”Listening the Lutheran Way: Theological Perspectives on the Development of the Hymn” i Celebrating Lutheran Music. Scholarly Perspectives at the Quincentenary, ed. by Maria Schildt, Mattias Lundberg, Jonas Lundblad, Uppsala Universitet, Uppsala 2019, 267-280.

”Kommentarer till CA art. 15-17”, i Augsburgska bekännelsen. Nyöversatt och kommenterad av Rune Söderlund, utg. Kjell O. Lejon, Torbjörn Larspers, Tomas Nygren, 2:a uppl., EFS Budbäraren 2018, s. 235-249.

“Möte med kristendomskritik, övermänniskan och människans död – Dietrich Bonhoeffers teologiska antropologi som resurs”. i EMissio 5 (juni 2020), 77-97. Länk

”Vad kännetecknar reformationens Kristus-bekännelse?”. i EMissio 4 (oktober 2019), 47-62. Länk.

”Att tala om Gud – med Martin Luther” i Den mångfacetterade reformationen, Församlingsförlaget, Göteborg 2019, Rune Imberg, Torbjörn Johansson (utg.), 45-64.

”Simul – ett genomgående drag i luthersk teologi”, i Den mångfacetterade reformationen, Församlingsförlaget, Göteborg 2019, Rune Imberg, Torbjörn Johansson (utg.), s. 271-278.

”Simul – ett genomgående drag i luthersk teologi” i Svensk Pastoraltidskrift 60 (2018), nr 3, s. 73-77.

”’Vem visar oss Luther?’ Med Dietrich Bonhoeffer mot en fördjupad förståelse av reformationen och samtiden”, i Dansk Tidskrift för Teologi og Kirke, nr 1, 2018, s. 43-59.

”Kraft og sannhet. Ett bidrag til forståelsen av den lutherske ortodoksiens skriftoppfatning”, iGuds ord, det er vårt arvegods. En artikelsamling om skriftsynet og reformasjonen, Konrad Fjell (red.), Oslo 2017, s. 196-211. (Dansk utgåva: ”Guds ord. Fundamentet for evangelisk luthersk tro”, 2017)

Paradisets port. Martin Luther undervisar om frälsningen, Församlingsfakultetens småskrifter, Göteborg 2017.

”Efterföljelse och ansvar för världen. Dietrich Bonhoeffers kritik och förnyelse av tvårikesläran”, i Kirke og øvrighed i et pluralistiskt samfund, Jeppe Bach Nikolajsen (red.), Aarhus: Kolon 2016, 155-176.

”A Religiously Motivated Secularity”, i Mending the World? Possibilities and Obstacles for Religion, Church, and Theology, Niclas Blåder and Kristina Helgesson Kjellin (eds.), Eugene, Oregon: Pickwick Publications 2017, s. 36-46.

”Meisner, Balthasar” i Encyclopedia of the Bible and Its Reception 13 (De Gruyter, Berlin/Boston 2016)

Nytt ljus över skapelsen. En kristen förståesle av naturen, Församlingsfakultetens småskrifter, 2015.

”The Swedish Luther Renaissance. Nygren’s Agape and Eros and Aulén’s Christus Victor in context”, i Martin Luther. Uni-confessional – Multi-cultural, Oberursel 2015, Conference Volume, (forthcoming)

”Religion in the Public Sphere – With Dietrich Bonhoeffer Towards a Renewed Understanding of ‘The Two Kingdoms’”, i International Journal of Public Theology 9 (2015), 269-288.

“Möte med kristendomskritik, övermänniskan och människans död. Dietrich Bonhoeffers teologiska antropologi som en resurs”, i Fri och bunden. En bok om teologisk antropologi, J. Hellberg, R. Imberg, T. Johansson (utg.), Göteborg: Församlingsförlaget 2013, s. 207-236.

“Med Dietrich Bonhoeffer på väg mot en förnyad evangelisk-luthersk tvårikeslära”, i Dansk Tidskrift för Teologi og Kirke, nr 1, 2014, s. 42-53.

”Prophetic Existence and the Power of the Imaginary as an Aspect of Political Theology. Dietrich Bonhoeffer and the Sunken World of the Prophets” i A Spoke in the Wheel. The Political in the Theology of Dietrich Bonhoeffer / Dem Rad in die Speichen Fallen. Das Politische in der Theologie Dietrich Bonhoeffers, K.B. Nielsen, R.K. Wüstenberg, J. Zimmermann (eds.), Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2013

Recension av Erik A. Nielsen: Thomas Kingo. Barok, enevaelde, kristendom, i Kirkelig Information, 2011, nr 2-3, s. 23-25.

”Die Vernunft vor den Mysterien der Heiligen Schrift. Anthropologische Erwägungen zur Bibelhermeneutik der evangelisch-lutherischen Theologie des 17. Jahrhunderts und der Bibelhermeneutik Spinozas” i Christoph Bultmann, Lutz Danneberg (red.):Hebraistik – Hermeneutik – Homiletik. Die ”Philologia Sacra” im frühneuzeitlichen Bibelstudium, Berlin: De Gruyter 2011.

”Kristi lidande – tolkat och predikat. Hur har man använt Gamla testamentet i passionspredikan?” i Sändebudet, 2011, nr 4, s. 16-18. Även i: Svensk Pastoraltidskrift 2011, nr 7, s. 214-217.

Recension av Christian Braw: Förnuft och uppenbarelse: En berättelse om aristoteliskt tänkande i teologin, i Svensk teologisk kvartalskrift, 2009, nr 1, s. 47. En utförligare version finns i Nya väktaren, XXVI, Teologisk bilaga till Kyrka och Folk, 2009, nr 9, s. I-V.

”Das Leiden Christi vom alten Testament her gedeutet. Beobachtungen zur frühen evangelisch-lutherischen Passionsauslegung” i Torbjörn Johansson, Robert Kolb och Johann Anselm Steiger (red.): Hermeneutica sacra. Studien zur Auslegung der Heiligen Schrift im 16. und 17. Jahrhundert, Berlin: De Gruyter 2010, s. 261-293.

”Trons erfarenhet och evangeliets historicitet. En kontextualisering av Dietrich Bonhoeffers kristologiföreläsningar” i På spaning… Från Svenska kyrkans forskardagar 2007, Stockholm:Verbum 2008, s. 75-87.

”’I denna ljuva sommartid, gå ut min själ’, Skapelselära i funktion”, Recensionsartikel, Johann Anselm Steiger, ”Geh’ aus, mein Herz, und suche Freud’”. Paul Gerhardts Sommerlied und die Gelehrsamkeit der Barockzeit (Naturkunde, Emblematik, Theologie), i Kyrka och Folk, 2008, nr 23-24, s. 4-6.

Recension av Christian Braw,Den stora vändningen, i Svensk pastoraltidskrift, 2008, nr 20, s. 615-616.

”Psalmen som lära tröst, varning och förmaning”, Recensionsartikel, Johann Anselm Stieger Ewigkeit, Zeit ohne Zeit. Gedenkschrift zum 400. Geburtstag des Dichters und Theologen Johann Rist iKyrka och Folk, 2008, nr 1-2, s. 6-7.

“Dietrich Bonhoeffer – biografiska och teologiska konturer” i Torbjörn Johansson (red.): Dietrich Bonhoefer. Perspektiv på hans liv, teologi och kyrkokamp. Göteborg: Församlingsförlaget 2007, s. 19-74.

“I mötet med Paul Gerhardt” i Till Liv 2007: nr 11, s. 15.

”Guds avbild” i Kyrka och Folk, 2007, nr 36, s. 3.

Efterord till ‘Biblisk besinning: Morgonen’”, i Torbjörn Johansson (red.): Dietrich Bonhoeffer. Perspektiv på hans liv, teologi och kyrkokamp. Göteborg: Församlingsförlaget 2007, s. 13-18.

”Vem är egentligen Kristus för oss idag?” [om Dietrich Bonhoeffer], i: Begrunda, 2007: nr 2, s. 4-9

”Arvsynd. Vad är det?”, i: Till Liv, 2007: nr 3, s. 13

“Kristen bekännare i en svår tid” [om Dietrich Bonhoeffer] i Kyrka och Folk, 2006: nr 15-16, s. 10-12.

“Bo Giertz’ bibelsyn” i: Talet om korset – Guds kraft. Till 100-årsminnet av Bo Giertz födelse, Göteborg 2005, s. 205-236.

En enda Gud: Fadern, Sonen och den helige Ande. En undersökning av treenighetsläran i Tertullianus skrift Adversus Praxean, 35 s., opublicerad. (C-uppsats, latin) 2005.

Recension av I. Öberg, Bibelsyn och bibeltokning hos Martin Luther i Theologische Literaturzeitung 2005:10, sp. 1083-1085.

”Klassiska perspektiv på inkarnationen ifrågasätts. En översikt och ett svar” i Svensk Pastoraltidskrift, 2004: nr 3, s. 69-76.

“Juloratoriet – givande och krävande” i Till Liv, 2004: nr 12, s. 6-11.

“’Av kärlek vill min Frälsare dö. Matteuspassionens form och budskap” i Kyrka och Folk, 2004: nr 15-16, s. 4-5.

“Inkarnationen. Klassiska teologiska perspektiv möter nya. En översikt och ett svar” i: Nåd och sanning. Församlingsfakulteten 10 år, Göteborg 2003, s. 99-122.

“Lag och evangelium som hermeneutisk nyckel till den heliga Skrift” i: Kristus Herre i maktens och nådens rike. Papers presented at North European Luther Academy (NELA), Helsingfors 2003, s. 9-24.

“Gud lagd i en krubba. Om barnet som är sann Gud och sann människa” i Julhälsningar till församlingarna i Göteborgs stift, 2000, s. 8-16.

“Sola Scriptura i Martin Chemnitz’ teologi” i Anden och Ordet, Nordeuropeiska Lutherakademins Symposium, Helsingfors 2000, s. 70-90 (avhandlingsmaterial).

”Korsfästelse i det romerska riket” i Kyrka och folk, 2000: nr 15-16, s. 10-11.

“’Magister Philippus’. Melanchthon – pedagog och teolog” i: Julhälsningar till församlingarna i Göteborgs stift, 1997, s. 71-83.

Förklarande noter till Melanchthons Loci Communes 1521, Göteborg 1997.

”Martin Chemnitz – lärjunge till Luther och Melanchthon” i: Philipp Melanchthon 500 år 1497-1997, Göteborg: Församlingsförlaget 1997, s. 67-80 – Bearbetad, tysk version: De causa peccati. Wie Martin Chemnitz der Mann der Eintracht wurde – eine Fallstudie, in: ”Auf dem Grunde der Apostel und Propheten…” Festschrift für Pfarrer Jürgen Diestelmann zum 75. Geburtstag, Braunschweig 2003, s. 92-100.

Besöksadress

Församlingsfakulteten
Ekmansgatan 3
411 32 GÖTEBORG

Kontakta oss

Tel. 031-778 35 40
E-post: info@ffg.se

Stöd oss

Swish: 123 100 84 57
PlusGiro: 64060-7
Bankgiro: 622-5387

Senaste podd-avsnittet

© Församlingsfakulteten | Skapad av Vestergård Webb & Design

Ansökan för studier på FFG

Föranmälan

Fyll i och skicka in formuläret nedan.

FFG återkopplar inom kort för att genomföra ansökan om formella högskolestudier på Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH).

Efter godkänd ansökan från FIH är en student antagen också på FFG.

Ansökningstiden går ut 31 mars. Efter det, kontakta oss för information om andra ansökningsvägar!