Profil och historik

1993 startades Församlingsfakulteten, på initiativ av Peter Isaac Béens utbildningsstiftelse (med rötter i prosten Peter Isaac Béens insamlingsarbete för etablerandet av ett fristående prästgymnasium på 1920-talet), med kompletterande teologisk undervisning för universitets-studenter och andra intresserade. År 2000 antogs de första studenterna till FFG:s egen heltids-utbildning Teologisk utbildning för kyrka och samhälle. Samarbetet med Fjellhaug utgör starten på en ny utbildningsepok, med början hösten 2019. En av orsakerna till att fakulteten grundades var angelägenheten om att utgångspunkten för teologisk undervisning och forskning skulle vara bekännelsen till Jesus Kristus som Herre.

Det är inte en ”neutral” utgångspunkt, men vetenskaplig saklighet med hög akademisk kvalitet behöver inte stå i motsats till ett medvetet trosperspektiv. Gedigen vetenskap redovisar sina utgångspunkter. Utgångspunkten på FFG bygger på Bibeln som Gud ord, och såsom Bibeln förstås och utläggs i den evangelisk-lutherska bekännelsen.

Tydlig och redovisad identitet utesluter inte öppenhet. Tvärtom, tydlighet ger trygghet och öppnar för frihet, och alla studerande är välkomna utan några krav på tro och bekännelse. Personlig integritet respekteras, samtidigt som FFG vill bidra till personlig utveckling och till formande för tjänst i kyrka och mission – bl.a. genom regelbundet andaktsliv, mentorssamtal, praktiska övningar och närhet till liv i kyrka och samhälle. Den kristna bekännelsen är inte bara en utgångspunkt utan också ett mål.

Stiftelsens portalparagraf