Profil och historik

Församlingsfakulteten bildades 1993 för att ge kompletterande teologisk undervisning för universitetsstudenter och andra intresserade, med tydlig och förklarad utgångspunkt i forskningen och undervisningen: Bibeln som Guds ord och den evangelisk-lutherska bekännelsen som profil. År 2000 startades en tvåårig heltidsutbildning, som sedermera blev en treårig teologisk utbildning ackrediterad av European Evangelical Accrediting Association. 2014 ingicks ett samarbete med Concordia Theological Seminary i USA om masterstudier på FFG, Master of Sacred Theology, och år 2019 påbörjades samarbetet med Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo om studier för Bachelor i teologi.

Församlingsfakulteten är en av två skolor på kristen grund som Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse bedriver. L M Engströms gymnasium i centrala Göteborg är den andra. Stiftelsen har rötter i prosten Peter Isaac Béens insamlingsarbete för etablerandet av ett fristående prästgymnasium på 1920-talet.

Läs mer om Församlingsfakultetens profil här, samt Stiftelsens portalparagraf som anger vilken grund verksamheten bygger på.