Utbildning på FFG

Välkommen att studera hösten 2024!

Varför teologi just på Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG)? Läs mer här, men det korta svaret är att teologisk forskning och undervisning på ”den fria fakulteten” i Göteborg sker med:

  • FÖRTROENDE för Bibeln
  • FÖRDJUPNING i teologi
  • FÖRVÄNTAN på Gud

Samarbetet med Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo ger möjlighet att studera följande program på FFG:

Formellt skrivs student in som studerande på Fjellhaug (studiemedelsberättigad utbildning), men studiemiljö och lärarresurser tillhandahålls på FFG. Allra mest får man som student ut av att studera på helfart på plats i Göteborg, men möjlighet finns att läsa Teologiskt basårhalvfart och/eller på distans. Det finns också ett pastoralteologiskt fördjupningsspår att lägga till teologistudierna på FFG, vilket gör utbildningen mer formativ för tjänst.

För den som vill fortsätta med teologiska studier på högre nivå innebär samarbetet med Concordia Theological Seminary att också Master-studier finns i utbudet.

HISTORIK: FFG bildades 1993 för att ge kompletterande teologisk undervisning för universitetsstudenter och andra intresserade, med tydlig och förklarad utgångspunkt i forskningen och undervisningen: Bibeln som Guds ord och den evangelisk-lutherska bekännelsen som profil. År 2000 startades en tvåårig heltidsutbildning, som sedermera blev en treårig teologisk utbildning ackrediterad av European Evangelical Accrediting Association. 2014 ingicks ett samarbete med Concordia Theological Seminary i USA om masterstudier på FFG, Master of Sacred Theology, och år 2019 påbörjades samarbetet med Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo om studier för Bachelor i teologi.

Församlingsfakulteten är en av två skolor på kristen grund som Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse bedriver. L M Engströms gymnasium i centrala Göteborg är den andra.

SAMARBETEN

Bachelor- och Master-program i samarbete

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH): FFG:s samarbetspartner i Oslo är en privat skola som erbjuder teologiska studier på högskolenivå. Skolan grundades 1898 i syfte att rusta missionärer för tjänst i Kina och drivs av Norsk Luthersk Misjonssamband. Fjellhaug har idag tre avdelningar (Oslo, Köpenhamn och Århus) med statlig ackrediterade utbildningar samt en bibelskola (Bibelskolen Fjellhaug). I utbudet på högskolan kan nämnas en rad olika ettåriga program, en tvåårig utbildning med inriktning mot pedagogik, Bachelor i teologi & mission, samt Master i teologi & mission

Mer info.

Concordia Theological Seminary (CTS): FFG:s amerikanska samarbetspartner i Ft Wayne är ett av två prästseminarier i The Lutheran Church Missouri Synod, med flera teologiska program på högre nivå, bl.a. doktorsprogram och programmet Master of Sacred Theology som alltså är möjligt att läsa på FFG. Master-programmet fungerar både som forskarförberedelse och som pastoral fortbildning och har anpassats för präster/teologer i tjänst (3 intensivkurser per år). CTS är ett av de äldsta seminarierna i hela USA (175 år) och utmärker sig som ett bekännelsetroget lutherskt utbildningscentrum med mission bland lutherska kyrkor och seminarier över hela världen.

Mer info.

KONTAKT

Steget vidare

Ta kontakt! Välkommen att besöka FFG och prata med någon av oss på plats i Göteborg för att undersöka om studier på FFG passar dig. Du kan också kontakta studiehandledare med dina frågor eller begära informationsmaterial: studiehandledare@ffg.se, tel: +46 72-325 94 70

Undersök! Under resurser finns inspelningar/artiklar som ger närmare bekantskap om FFG:s profil och innehåll. Se också kalendern för kommande evenemang. Utbildningskatalogen ger en bra överblick.

Läs några studenters vittnesbörd (från Hälsning nr 4/2023)

Ansök till utbildning! En första anmälan till Teologiskt basår/Bachelor-programmet görs på ansökningssidan. Efter återkoppling från FFG görs ansökan till FIH, där antagen student skrivs in som distansstuderande, med studieplats FFG. De norska antagningskraven för svenska sökanden finns här. För ansökan till Master-programmet eller pastoralteologiska fördjupningsspåret, kontakta FFG: studiehandledare@ffg.se, tel: +46 72-325 94 70

Sök studiemedel och boende! Ansökan om studiemedel (från CSN i Sverige) sker för Årsstudium Nettstudier eller Bachelor i teologi og misjon (samlingsbasert) Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo. FFG har inget eget internat, men Markusgården i Göteborg är ett kristet studentboende där studenter på FFG har en viss förtur. Se hemsidan: www.markusstiftelsen.se. Kontakta FFG för fler tips.

Besöksadress

Församlingsfakulteten
Ekmansgatan 3
411 32 GÖTEBORG

Kontakta oss

Tel. 031-778 35 40
E-post: info@ffg.se

Stöd oss

Swish: 123 100 84 57
PlusGiro: 64060-7
Bankgiro: 622-5387

Senaste podd-avsnittet

© Församlingsfakulteten | Skapad av Vestergård Webb & Design

Ansökan för studier på FFG

Föranmälan

Fyll i och skicka in formuläret nedan.

FFG återkopplar inom kort för att genomföra ansökan om formella högskolestudier på Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH).

Efter godkänd ansökan från FIH är en student antagen också på FFG.

Ansökningstiden för sen ansökan går ut 15 augusti. Efter det, kontakta oss för information om andra ansökningsvägar!