Utbildning på FFG

Studera teologi från hösten 2024

 

INBJUDAN. Församlingsfakulteten inbjuder hösten 2024 på nytt till teologiska studier.
Samarbete med Fjellhaug i Oslo ger möjlighet att studera för en ettårig norsk
högskoleexamen (som benämns Teologiskt basår på FFG) och en treårig Bachelor i Teologi & Mission. Formellt skrivs student in som distansstuderande på Fjellhaug
(studiemedelsberättigad utbildning), men studiemiljö och lärarresurser tillhandahålls på
FFG. Det finns numera ett pastoralteologiskt fördjupningsspår att lägga till
teologistudierna på FFG, vilket gör att utbildningen än mer formar för tjänst i kyrka och i
mission. För den som vill fortsätta med teologiska studier på högre nivå innebär
samarbetet med Concordia Theological Seminary att också Master-studier finns i utbudet.

Allra mest får man som student ut av att studera på helfart på plats i Göteborg, men för alla är detta inte möjligt. Därför har FFG också öppnat för möjligheten att studera antingen på helfart eller halvfart samt att kunna läsa Teologiskt basår på plats eller på distans.  Som distansstuderande på FFG följer du samma schema och och deltar i realtid på lektioner tillsammans med dina kurskamrater med hjälp av FFG:s konferensverktyg – fast hemifrån.  Hör av dig till studiehandledare@ffg.se eller ring 072 325 94 70 för att få veta mer om denna möjlighet.

HISTORIK: FFG bildades 1993 för att ge kompletterande teologisk undervisning för universitetsstudenter och andra intresserade, med tydlig och förklarad utgångspunkt i forskningen och undervisningen: Bibeln som Guds ord och den evangelisk-lutherska bekännelsen som profil. År 2000 startades en tvåårig heltidsutbildning, som sedermera blev en treårig teologisk utbildning ackrediterad av European Evangelical Accrediting Association. 2014 ingicks ett samarbete med Concordia Theological Seminary i USA om masterstudier på FFG, Master of Sacred Theology, och år 2019 påbörjades samarbetet med Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo om studier för Bachelor i teologi.

Församlingsfakulteten är en av två skolor på kristen grund som Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse bedriver. L M Engströms gymnasium i centrala Göteborg är den andra.

SAMARBETEN

Bachelor- och Master-program i samarbete

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH): FFG:s samarbetspartner i Oslo är en privat skola som erbjuder teologiska studier på högskolenivå. Skolan grundades 1898 i syfte att rusta missionärer för tjänst i Kina och drivs av Norsk Luthersk Misjonssamband. Fjellhaug har idag tre avdelningar (Oslo, Köpenhamn och Århus) med statlig ackrediterade utbildningar samt en bibelskola (Bibelskolen Fjellhaug). I utbudet på högskolan kan nämnas en rad olika ettåriga program, en tvåårig utbildning med inriktning mot pedagogik, Bachelor i teologi & mission, samt Master i teologi & mission

Mer info.

Concordia Theological Seminary (CTS): FFG:s amerikanska samarbetspartner i Ft Wayne är ett av två prästseminarier i The Lutheran Church Missouri Synod, med flera teologiska program på högre nivå, bl.a. doktorsprogram och programmet Master of Sacred Theology som alltså är möjligt att läsa på FFG. Master-programmet fungerar både som forskarförberedelse och som pastoral fortbildning och har anpassats för präster/teologer i tjänst (3 intensivkurser per år). CTS är ett av de äldsta seminarierna i hela USA (175 år) och utmärker sig som ett bekännelsetroget lutherskt utbildningscentrum med mission bland lutherska kyrkor och seminarier över hela världen.

Mer info.

KONTAKT

Steget vidare

Ta kontakt! Välkommen att besöka FFG och prata med någon av oss på plats i Göteborg för att undersöka om studier på FFG passar dig. Du kan också kontakta studiehandledare med dina frågor eller begära informationsmaterial: studiehandledare@ffg.se, tel: +46 72-325 94 70

Undersök! Under resurser finns inspelningar/artiklar som ger närmare bekantskap om FFG:s profil och innehåll. Se också kalendern för kommande evenemang. Utbildningskatalogen ger en bra överblick.

Läs några studenters vittnesbörd (från Hälsning nr 4/2024)

Ansök till utbildning! Här gör du senast 31 mars en föranmälan till Teologiskt basår/Bachelor-programmet. Efter återkoppling från FFG görs ansökan till FIH, där antagen student skrivs in som distansstuderande, med studieplats FFG. De norska antagningskraven för svenska sökanden finns här. För ansökan till Master-programmet eller pastoralteologiska fördjupningsspåret, kontakta FFG: studiehandledare@ffg.se, tel: +46 72-325 94 70

Sök studiemedel och boende! Ansökan om studiemedel (från CSN i Sverige) sker för Årsstudium Nettstudier eller Bachelor i teologi og misjon (samlingsbasert) Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo. FFG har inget eget internat, men Markusgården i Göteborg är ett kristet studentboende där studenter på FFG har en viss förtur. Se hemsidan: www.markusstiftelsen.se. Kontakta FFG för fler tips.