Utbildning på FFG

Nya möjligheter för teologiska studier i Sverige

Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Oslo (FIH) erbjuder ackrediterade högskolestudier i samarbete med Församlingsfakulteten (FFG) från och med höstterminen 2019. Samarbetet innebär en unik kombination för dig som vill studera teologi: norsk högskoleexamen med inriktning på luthersk missionsteologi i en klassisk svenskkyrklig utbildningsmiljö med undervisningsformer som fokuserar på både studieresultat och formande för tjänst.

Norsk högskolaexamen

Studenterna på denna teologiutbildning skrivs in som distansstuderande på FIH, följer kursplaner på FIH och examineras av FIH. FIH utfärdar ackrediterade högskolepoäng och efter avslutade studier en norsk högskoleexamen med inriktning mot mission (bachelor i teologi och mission).

Församlingsfakultetens läge

FFG ligger alldeles vid Göteborgs kulturcentrum med konstmuseet, konserthuset, stadsbiblioteket, teater och biograf som närmaste grannar. Ett spännande grannskap som inspirerar till analys av kulturen runt omkring oss och ett kristet perspektiv på samtiden. Geografisk och andlig närhet till några olika kyrkor skapar bryggor ut i den kyrkliga verkligheten.

Fakultetens studiemiljö

Studiemiljön stimuleras utöver läget av fakultetens eget hus, en fantastisk villa från 1900-talets början. Det teologiska biblioteket är både inbjudande och omfångsrikt (ca 20,000 volymer, med unik profil för ett svenskt teologiskt bibliotek). Kapellet på första våningen är den viktiga platsen för enskild och gemensam bön, med möjlighet att ansluta till den dagliga andakten. Läsplatserna alldeles under tak på tredje våningen är både mysiga och fyllda av studiero. Matsalen på andra våningen är mötesplatsen för gemenskap med många som rör sig i huset. I de olika klassrummen får de stora frågorna sitt utrymme genom undervisning och samtal. Den lilla miljön ger större möjligheter till samtal och vägledning för den som önskar det.

Undervisning

Studier på FFG innebär stor tillgång till lärartid. Det ger möjlighet till personlig handledning och fördjupning som både optimerar studieresultat och tillämpar teologistudierna på livet i kyrka och samhälle. För den som så önskar finns även möjlighet till andlig vägledning och/eller själavård. Efter det första studieåret, Filippusprogrammet, kan en student välja en renodlad akademisk fördjupning eller

en pastoralteologisk fördjupning (särskild antagning) som erbjuds som tillägg på FFG och som syftar till att ge bästa möjliga förutsättningar för tjänst som präst eller liknande efter avslutade studier. Tilläggets fokus är att en student formas som präst, själavårdare, ledare, missionär, och liknande.

Studier på Församlingsfakulteten

Inom ramen för samarbetet med FIH kan en student på FFG läsa det ettåriga Filippusprogrammet (på FIH benämnt Årsstudium Nettstudier) och den treåriga utbildningen  (på FIH benämnd Bachelor i Teologi og Mision). Studenterna kan därefter gå vidare med masterstudier (Master of Sacred Theology) som FFG erbjuder tillsammans med Concordia Theological Seminary, Ft Wayne, USA. Masterprogrammet fungerar både som forskarförberedelse och som pastoral fortbildning och är anpassad för präster/teologer i tjänst.

Filippusprogrammet (1 år, hel- eller halvfart)

Filippusprogrammet som program riktar sig till den breda skaran av människor som är intresserade av kvalificerad fördjupning och upptäcktsfärd i den kristna tron. Ramen för programmet är praktiskt och pastoralt orienterad, med dagliga andakter, mentorer, tillgång till själavårdare och med möjlighet till handledning i församling. För blivande religionslärare erbjuds en särskild inriktning mot religionsvetenskap och livsåskådning. Läs mer här!

Bachelor i teologi & mission (3 år)

Programmet rustar för tjänst i kyrka och för kristen mission. Efter det inledande ettåriga Filippusprogrammet fortsätter ett tvåårigt teologiskt studium med möjlighet att välja en renodlad akademisk fördjupning eller en pastoral-teologisk fördjupning (särskild antagning) som erbjuds som tillägg på FFG och som syftar till att förbereda för prästtjänst, eller liknande. Efter fullgjorda studier ges en norsk högskoleexamen (bachelor i teologi och mission), som kan användas för fortsatta teologiska studier i Sverige och för förvärvsarbete som kräver teologisk examen. Inom ramen för studier på FFG finns möjlighet att söka till masterprogrammet (Master of Sacred Theology). Läs mer här!

Ett ackrediterat masterprogram som FFG erbjuder tillsammans med Concordia Theological Seminary, Ft Wayne, USA (CTS). Möjlighet att följa enstaka intensivkurser eller att gå helt program på kvartsfart, vilket leder till en amerikansk master-examen, STM. Programmet fungerar utmärkt både som forskarförberedelse och som pastoral fortbildning, och är anpassad för präster/teologer i tjänst. Läs mer här!

Samarbetet med Fjellhaug Internasjonale Højskole i Oslo

Nytt från om med höstterminen 2019 är att FFG inlett ett samarbete med FiH, som innebär att:

  • FFG:s studenter skrivs in som distansstuderande vid Fjellhaug.
  • Studenter följer de kursplaner som används på Fjellhaug. FIH utför all examination.
  • Denna norska högskoleutbildning kommer ungefär att motsvara den TU-utbildning som FFG gett sedan år 2000.
  • Som erkänd teologisk högskola i Norge utfärdar Fjellhaug ackrediterade högskolepoäng och efter avslutade studier en högskoleexamen (Bachelor i Teologi & Mission).
  • Inom ramen för samarbetet med FiH kan en student läsa det ettåriga Filippusprogrammet (på FiH benämnd Årsstudium Nettstudier) och den treåriga utbildningen (på FiH benämnd Bachelor i Teologi og Mision)

FIH i Oslo är en privat högskola som erbjuder studier i teologi och mission och i kristendom, religion, livsåskådning och etik. Skolan grundades 1898 med fokus på att rusta missionärer för tjänst i Kina. Skolan drivs av Norsk Luthersk Misjonssamband och har idag två avdelningar med utbildningar ackrediterade av en norsk statlig ackrediteringsorganisation, en i Oslo (FIH NO) och en i Köpenhamn (FIH DK), samt en bibelskola (Bibelskolen Fjellhaug). I utbudet på högskolan kan nämnas en rad olika ettåriga program, en tvåårig utbildning med inriktning mot pedagogik, Bachelor i teologi och mission, samt Master i teologi och mission.

För mer information, se hemsida: fih.fjellhaug.no

Se rektor Torbjörn Johanssons ledare i Hälsning nr 3 2018, där han kommenterar samarbetet.

Folder för programmet finns här!

Därutöver erbjuder vi kurser och föreläsningar: