18 sönd. e. Tref. (Mark 10:17-27)

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Mark 10:17-27) för 18 söndagen efter Trefaldighet. Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext,...

Midsommardagen (Matt 6:25-28)

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Matt 6:25-28) för Midsommardagen Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten...

Heliga Trefaldighets dag (Matt 28:16-20)

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Matt 28:16-20) för Heliga Trefaldighets dag Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till...

Pingstdagen (Joh 14:15-21)

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Joh 14:15-21) för Pingstdagen Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten...

Sönd. före Pingst (Joh 16:23-33)

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Joh 16:23-33) för Söndagen före Pingst. Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur...