2 sönd. i Advent (Mark 1:14-15)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelietext (Mark 1:14-15) för 2 söndagen i Advent. Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och...

1 sönd. i Advent (Matt 21:1-9)

Daniel Johansson genomgår evangelietext (Matt 21:1-9) för 1 söndagen i Advent. Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten...

Domsöndagen (Joh 5:22-30)

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Joh 5:22-30) för Domsöndagen. Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten...

Sönd. före Domssöndagen (Luk 12:35-40)

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Luk 12:35-40) för Söndagen före Domssöndagen. Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och...

21 sönd. efter Trefaldighet (Luk 19:1-10)

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Luk 19:1-10) för 21 söndagen efter Trefaldighet. Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och...