Teologiskt basår (1 år)

TEOLOGISKT BASÅR

1 år, hel- eller halvfart

För den som är intresserad av ett års fördjupning och upptäcktsfärd i den kristna tron. På detta sätt fungerar Teologiskt basår som en sorts Bibelskola “advanced”. Teologiskt basår är ett praktiskt och pastoralt orienterat teologiskt program, med dagliga andakter, mentorer, tillgång till själavårdare och med möjlighet till handledning i församling. Detta program erbjuds både som klassiska studier på campus och som distans med campusträffar. Kursutbudet är brett och syftar till att ge redskap för det liv som möter i kyrka och samhälle:

 • Introduktion till Bibeln 10 stp
 • Kristen tro, etik & livsåskådning 10 stp
 • Bibelämne 10 stp
 • Kyrkohistoria & konfessionskunskap 10 stp
 • Världsreligionerna 10 stp
 • Examen philosophicum 10 stp

Studera på distans med campusträffar

Det Teologiska basåret erbjuds nu antingen som klassiska studier på campus eller som distansstudier med campusträffar. Distansstudier vid Församlingsfakulteten innebär att man är på FFG vid 1 tillfälle varje termin för föreläsningar, seminarier, grupparbeten och examinationer. Campusveckorna sträcker sig vanligen över ca två veckor per tillfälle. Resten av tiden ägnas åt onlineföreläsningar i relatid tillsammans med de studenter som deltar på plats i Göteborg och till självstudier. Som elev tar du del av material via lärplattformen Canvas, där du också kan diskutera med lärare och kurskamrater i chatter och forum.

Ackreditering & fortsatta studiemöjligheter

Teologiskt basår är en del av samarbetet med FIH vilket innebär att:

 • Student på basåret skrivs in som distansstuderande vid Fjellhaug.
 • Studenterna följer de kursplaner som används på Fjellhaug. FIH utför all examination.
 • Som erkänd teologisk högskola i Norge utfärdar Fjellhaug ackrediterade högskolepoäng (60 sp).
 • Fjellhaugs egen information om ettåriga utbildningen: Årsstudium Nettstudier
 • Möjlig studieprogression är Bachelor i teologi & mission (+2 år), och därefter Master of Sacred Theology (~+3 år, deltid)

Ekonomi & Boende

Ansökan om studiemedel från CSN sker för Årsstudium Nettstudier på Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo, Norge. Studierna på FFG är kostnadsfria, och stipendier finns att ansöka om för att täcka tilläggsavgifter för studier knutna till FIH. FFG har inget eget internat, men Markusgården i Göteborg är ett kristet studentboende där studenter på FFG har en viss förtur. Kontakta oss för ytterligare hjälp med tips på boende.

Läsårstider 2023-24

Höstterminen 21 aug – 31 dec, vårterminen 8 jan – 5 juni.

Ansökan

Föranmälan görs senast 31 mars på här. Efter återkoppling från FFG görs ansökan till FIH, där antagen student skrivs in som distansstuderande, med studieplats FFG. Antagningskrav för svenska ansökande finns här. För vidare information och kontakt, kontakta: studiehandledare@ffg.se, tel: +46 72-325 94 70

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 31 mars. Ansökningar därefter fram till terminsstart endast i mån av plats och i den mån Fjellhaug kan anta sökande. Kontakta oss för mer information.

Välkommen!