Resurssida

Varmt välkommen att använda dig av Församlingsfakultetens resurser!

Tack för ditt ekonomiska stöd som bidrar till att dessa resurser kan göras tillgängliga för alla intresserade.

Se också resurskatalogen FFG för alla!

Hälsning är Församlingsfakultetens tidskrift med information om verksamheten, uppbyggliga artiklar, ledare, teologiska fördjupningsartiklar, etc. Prenumeration (4 nr/år) kan tecknas gratis; kontakta expeditionen.

Tidigare nummer finns här.

Fördjupningsserier, bl.a. Lilla katekesen, Bibelns böcker, Augsburgska bekännelsen

Textgenomgångar evangeliebokens tre årgångar

Föreläsningar, både som ljudformat och filmformat

Passionspredikningar från fyra årgångar

Artiklar och mycket mer!

Köp FFG:s anteckningsblock eller FFG-muggen! Båda finns att köpa från FFG:s expedition. Priset är 150 kr/st.