Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 4 sönd. i påsktiden (Joh 16:16-22).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 1
4 sönd. i påsktiden (Joh 16:16-22)
Loading
/