Texter & studier

Församlingsfakulteten lanserar 2019 en ny skriftserie, Texter och studier, och publicerar i den första volymen ett antal artiklar som belyser den mångfacetterade reformationen.

Den mångfacetterade reformationen

Rune Imberg & Torbjörn Johansson (red.)

I volymen medverkar prof. Oswald Bayer (Tübingen), prof. Knut Alfsvåg (Stavanger), prof. Mats Eskhult (Uppsala), doc. Rune Söderlund (Lund), rektor Fredrik Sidenvall (Göteborg) samt ett antal av fakultetens egna lärare. Artiklarnas ämnen är mångfacetterade, likaså deras form. Kortare och populärt hållna artiklar, som varit publicerade i olika tidningar med anledning av reformationsåret 2017, står tillsammans med längre och mera detaljerade undersökningar. I de många bidragen beskrivs såväl reformationens centrum som dess bredd. Boken behandlar bl.a. följande områden: 1) klassiska reformations teman, 2) Luther som exeget, 3) specialstudier som rör Luther resp. reformationen i stort, 4) dåtid och nutid i samspel.

En recension finns i Hälsning nr 4/2019. Boken kan beställas från FFG:s expedition (frakt tillkommer) eller köpas/beställas på Din Bok i Göteborg. Pris: 200 kr