För dig som förbereder dig för att utlägga kyrkoårets texter eller dig som förbereder dig på att lyssna på utläggningarna!

Avsnitten läggs ut varje måndag och introducerar grundtextens betydelse och går igenom översättnings- och tolkningssvårigheter. Genomgångarna är gjorda av Daniel Johansson, lektor i Nya testamentet, och Jonathan Ådahl, lärare i hebreiska och Gamla testamentets exegetik på FFG.  

Sök på ”predikoverkstan” i din podcaster eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, FFG-podden, med nya avsnitt varje fredag. Andra inspelningar finns här.

4 sönd. i Advent (Luk 1:30-35)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Luk 1:30-35) för 4 sönd. i Advent.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
4 sönd. i Advent (Luk 1:30-35)
/

3 sönd. i Advent (Mal 4:4-6)

Jonatan Ådahl genomgår den gammaltestamentliga texten (Mal 4:4-6) för 3 sönd. i Advent.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter och till hur texten faller in i bokens snävare och vidare kontext i både Gamla och Nya testamentet.

FFG-podden
FFG-podden
3 sönd. i Advent (Mal 4:4-6)
/

3 sönd. i Advent (Matt 11:12-19)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Matt 11:12-19) för 3 sönd. i Advent.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
3 sönd. i Advent (Matt 11:12-19)
/

2 sönd. i Advent (Jes 35:1-10)

Jonatan Ådahl genomgår den gammaltestamentliga texten (Jes 35:1-10) för 2 sönd. i Advent.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter och till hur texten faller in i bokens snävare och vidare kontext i både Gamla och Nya testamentet.

FFG-podden
FFG-podden
2 sönd. i Advent (Jes 35:1-10)
/

2 sönd. i Advent (Matt 13:31-34)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Matt 13:31-34) för 2 sönd. i Advent.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
2 sönd. i Advent (Matt 13:31-34)
/

1 sönd. i Advent (Sak 9:9-10)

Jonatan Ådahl genomgår den gammaltestamentliga texten (Sak 9:9-10) för 1 sönd. i Advent.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter och till hur texten faller in i bokens snävare och vidare kontext i både Gamla och Nya testamentet.

FFG-podden
FFG-podden
1 sönd. i Advent (Sak 9:9-10)
/

1 sönd. i Advent (Matt 21:1-9)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Matt 21:1-9) för 1 sönd. i Advent.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
1 sönd. i Advent (Matt 21:1-9)
/

Domsöndagen (Matt 25:31-46)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Domsöndagen (Matt 25:31-46).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Domsöndagen (Matt 25:31-46)
/

Söndagen före domsöndagen (Matt 25:1-13)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Söndagen före Domsöndagen (Matt 25:1-13).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Söndagen före domsöndagen (Matt 25:1-13)
/

Söndagen efter alla helgons dag (Luk 12:4-7)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Söndagen efter alla helgons dag (Luk 12:4-7).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Söndagen efter alla helgons dag (Luk 12:4-7)
/