För dig som förbereder dig för att utlägga kyrkoårets texter eller dig som förbereder dig på att lyssna på utläggningarna!

Avsnitten läggs ut varje måndag och introducerar grundtextens betydelse och går igenom översättnings- och tolkningssvårigheter. Genomgångarna är gjorda av Daniel Johansson, lektor i Nya testamentet, och Jonathan Ådahl, lärare i hebreiska och Gamla testamentets exegetik på FFG.  

Sök på ”predikoverkstan” i din podcaster eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, FFG-podden, med nya avsnitt varje fredag. Andra inspelningar finns här.

4 sönd. i påsktiden (Joh 14:1-14)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 14:1-14) för Fjärde söndagen i påsktiden.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
4 sönd. i påsktiden (Joh 14:1-14)
/

3 sönd. i påsktiden (Joh 10:11-16)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 10:11-16) för Tredje söndagen i påsktiden.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
3 sönd. i påsktiden (Joh 10:11-16)
/

2 sönd. i påsktiden (Joh 21:15-19)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 21:15-19) för Andra söndagen i påsktiden.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
2 sönd. i påsktiden (Joh 21:15-19)
/

Passionspredikan 6, Torbjörn Johansson

Torbjörn Johansson håller den sjätte av sex passionspredikningar som sänds från FFG fastetiden 2022, över Luk 23:1-25. Predikningarna följer Lukasevangeliets skildring av Jesu lidande.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk ”FFG podcast”).

FFG-podden
FFG-podden
Passionspredikan 6, Torbjörn Johansson
/

Annandag påsk (Luk 24:36-49)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Luk 24:36-49) för Annandag påsk.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Annandag påsk (Luk 24:36-49)
/

Påskdagen (Luk 24:1-12)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Luk 24:1-12) för Påskdagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Påskdagen (Luk 24:1-12)
/

Långfredagen (Luk 23:26-49)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Luk 23:26-49) för Långfredagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Långfredagen (Luk 23:26-49)
/

Passionspredikan 5, Bengt Birgersson

Bengt Birgersson håller den femte av sex passionspredikningar som sänds från FFG fastetiden 2022, över Luk 22:54-71. Predikningarna följer Lukasevangeliets skildring av Jesu lidande.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk ”FFG podcast”).

FFG-podden
FFG-podden
Passionspredikan 5, Bengt Birgersson
/

Palmsöndagen (Luk 19:28-40)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Luk 19:28-40) för Palmsöndagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Palmsöndagen (Luk 19:28-40)
/

Passionspredikan 4, Jonatan Ådahl

Jonatan Ådahl håller den fjärde av sex passionspredikningar som sänds från FFG fastetiden 2022, över Luk 22:47-53. Predikningarna följer Lukasevangeliets skildring av Jesu lidande.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk ”FFG podcast”).

FFG-podden
FFG-podden
Passionspredikan 4, Jonatan Ådahl
/