Predikoverkstan

För dig som förbereder dig för att utlägga kyrkoårets texter eller dig som förbereder dig på att lyssna på utläggningarna!

Avsnitten läggs ut varje måndag och introducerar grundtextens betydelse och går igenom översättnings- och tolkningssvårigheter. Genomgångarna är gjorda av Daniel Johansson, lektor i Nya testamentet, och Jonathan Ådahl, lärare i hebreiska och Gamla testamentets exegetik på FFG.  

Sök på ”predikoverkstan” i din podcaster eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, FFG-podden, med nya avsnitt varje fredag. Andra inspelningar finns här.

19 sönd. efter Trefaldighet (Mark 2:1-12)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Mark 2:1-12) för 19 sönd. efter Trefaldighet

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
19 sönd. efter Trefaldighet (Mark 2:1-12)
/

Tacksägelsedagen (Luk 19:37-40)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 19:37-40) för Tacksägelsedagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Tacksägelsedagen (Luk 19:37-40)
/

Den helige Mikaels dag (Joh 1:47-51)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Joh 1:47-51) för Den helige Mikaels dag

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Den helige Mikaels dag (Joh 1:47-51)
/

16 sönd. efter Trefaldighet (Mark 5:35-43)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Mark 5:35-43) för 16 sönd. efter Trefaldighet

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
16 sönd. efter Trefaldighet (Mark 5:35-43)
/

15 sönd. efter Trefaldighet (Luk 10:38-42)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 10:38-42) för 15 sönd. efter Trefaldighet

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
15 sönd. efter Trefaldighet (Luk 10:38-42)
/

14 sönd. efter Trefaldighet (Joh 17:18-23)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Joh 17:18-23) för 14 sönd. efter Trefaldighet

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
14 sönd. efter Trefaldighet (Joh 17:18-23)
/

13 sönd. efter Trefaldighet (Matt 7:12)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Matt 7:12) för 13 sönd. efter Trefaldighet

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
13 sönd. efter Trefaldighet (Matt 7:12)
/

12 sönd. efter Trefaldighet (Mark 2:23-28)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Mark 2:23-28) för 12 sönd. efter Trefaldighet

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
12 sönd. efter Trefaldighet (Mark 2:23-28)
/

11 sönd. efter Trefaldighet (Matt 23:1-12)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Matt 23:1-12) för 11 sönd. efter Trefaldighet

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
11 sönd. efter Trefaldighet (Matt 23:1-12)
/

10 sönd. efter Trefaldighet (Luk 9:46-48)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 9:46-48) för 10 sönd. efter Trefaldighet

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
10 sönd. efter Trefaldighet (Luk 9:46-48)
/