Predikoverkstan

För dig som förbereder dig för att utlägga kyrkoårets evangelietexter eller dig som förbereder dig på att lyssna på utläggningarna!

Varje avsnitt läggs ut måndagen före aktuell helgdag och ger kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden. Korta och koncisa genomgångar av fakultetens exeget Daniel Johansson. Sök på ”predikoverkstan” i din podcaster eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, FFG-podden, med nya avsnitt varje fredag. Andra inspelningar finns här.

4 sönd. i Advent (Luk 1:46-55)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext (Luk 1:46-55) för 4 sönd. i Advent

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

4 sönd. i Advent 2020 (pdf)

FFG-podden
4 sönd. i Advent (Luk 1:46-55)
/

3 sönd. i Advent (Matt 11:2-11)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext (Matt 11:2-11) för 3 sönd. i Advent

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

3 sönd. i Advent 2020 (pdf)

FFG-podden
3 sönd. i Advent (Matt 11:2-11)
/

2 sönd. i Advent (Luk 21:25-36)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext (Luk 21:25-36) för 2 sönd. i Advent

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

2 sönd. i Advent 2020 (pdf)

FFG-podden
2 sönd. i Advent (Luk 21:25-36)
/

1 sönd. i Advent (Matt 21:1-9)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Matt 21:1-19) för 1 sönd. i Advent

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

1 sönd. i Advent 2020 (pdf)

FFG-podden
1 sönd. i Advent (Matt 21:1-9)
/

Domssöndagen (Matt 13:47-50)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Matt 13:47-50) för Domssöndagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Domssöndagen 2020 (pdf)

FFG-podden
Domssöndagen (Matt 13:47-50)
/

Sönd. före Domssöndagen (Luk 17:20-30)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 17:20-30) för Söndagen före Domssöndagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Sönd. före Domssöndagen 2020 (pdf)

FFG-podden
Sönd. före Domssöndagen (Luk 17:20-30)
/

22 sönd. efter Trefaldighet (Joh. 12:35-43)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Joh 12:35-43) för 22 sönd. efter Trefaldighet

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

22 sönd. efter Trefaldighet (pdf)

FFG-podden
22 sönd. efter Trefaldighet (Joh. 12:35-43)
/

Alla helgons dag (Luk 6:20-26)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 6:20-26) för Alla helgons dag

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Alla helgons dag 2020 (pdf)

FFG-podden
Alla helgons dag (Luk 6:20-26)
/

Sönd. efter Alla helgons dag (Luk 20:37-38)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 20:37-38) för Söndagen efter Alla helgons dag

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Sönd. efter Alla helgons dag 2020 (pdf)

FFG-podden
Sönd. efter Alla helgons dag (Luk 20:37-38)
/

20 sönd. efter Trefaldighet (Matt 13:53-57(58))

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Matt 13:53-57(58)) för 20 sönd. efter Trefaldighet

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

20 sönd. efter Trefaldighet 2020 (pdf)

FFG-podden
20 sönd. efter Trefaldighet (Matt 13:53-57(58))
/