Predikoverkstan

För dig som förbereder dig för att utlägga kyrkoårets evangelietexter eller dig som förbereder dig på att lyssna på utläggningarna!

Avsnitten läggs ut varje måndag och introducerar grundtextens betydelse,  går igenom översättnings- och tolkningssvårigheter, samt belyser textens betydelse i hela evangeliets sammanhang (med anknytningar till bakgrunden i GT). Genomgångarna är gjorda av Daniel Johansson, lektor i Nya testamentet på FFG.

Sök på ”predikoverkstan” i din podcaster eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, FFG-podden, med nya avsnitt varje fredag. Andra inspelningar finns här.

Kristi förklarings dag (Matt 17:1-8)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Kristi förklarings dag (Matt 17:1-8)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Kristi förklarings dag (Matt 17:1-8)
/

6 sönd. efter Trefaldighet (Matt 5:20-26)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 6 sönd. efter Tref. (Matt 5:20-26)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
6 sönd. efter Trefaldighet (Matt 5:20-26)
/

Apostladagen (Luk 5:1-11)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Apostladagen (Luk 5:1-11)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Apostladagen (Luk 5:1-11)
/

Den helige Johannes döparens dag (Luk 1:5-17)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Den helige Johannes döparens dag (Luk 1:5-17)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Den helige Johannes döparens dag (Luk 1:5-17)
/

Midsommardagen (Joh 1:1-5)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Midsommardagen (Joh 1:1-5)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Midsommardagen (Joh 1:1-5)
/

3 sönd. efter Trefaldighet (Luk 15:1-7)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 3 sönd. efter Tref. (Luk 15:1-7)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

3 sönd. efter Trefaldighet 2021 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
3 sönd. efter Trefaldighet (Luk 15:1-7)
/

2 sönd. efter Trefaldighet (Luk 14:15-24)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 2 sönd. efter Tref. (Luk 14:15-24)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

2 sönd. efter Trefaldighet 2021 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
2 sönd. efter Trefaldighet (Luk 14:15-24)
/

1 sönd. efter Trefaldighet (Joh 3:1-8)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 1 sönd. efter Tref. (Joh 3:1-8)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

1 sönd. efter Trefaldighet 2021 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
1 sönd. efter Trefaldighet (Joh 3:1-8)
/

Heliga Trefaldighets dag (Matt 11:25-27)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Heliga Trefaldighets dag (Matt 11:25-27)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Heliga Trefaldighets dag 2021 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Heliga Trefaldighets dag (Matt 11:25-27)
/

Pingstdagen (Joh 14:25-29)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Pingstdagen (Joh 14:25-29)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Pingstdagen 2021 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Pingstdagen (Joh 14:25-29)
/