Predikoverkstan

För dig som förbereder dig för att utlägga kyrkoårets texter eller dig som förbereder dig på att lyssna på utläggningarna!

Avsnitten läggs ut varje måndag och introducerar grundtextens betydelse och går igenom översättnings- och tolkningssvårigheter. Genomgångarna är gjorda av Daniel Johansson, lektor i Nya testamentet, och Jonathan Ådahl, lärare i hebreiska och Gamla testamentets exegetik på FFG.  

Sök på ”predikoverkstan” i din podcaster eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, FFG-podden, med nya avsnitt varje fredag. Andra inspelningar finns här.

Påskdagen (Joh 20:1-18)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 20:1-18) för Påskdagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Påskdagen (Joh 20:1-18)
/

Långfredagen (Jes 53:1-12)

Jonatan Ådahl genomgår den gammaltestamentliga texten (Jes 53:1-12) för Långfredagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter och till hur texten faller in i bokens snävare och vidare kontext i både Gamla och Nya testamentet.

FFG-podden
FFG-podden
Långfredagen (Jes 53:1-12)
/

Långfredagen (Joh 19:17-37)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 19:17-37) för Långfredagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Långfredagen (Joh 19:17-37)
/

Passionspredikan 6, Johannes 19:1-16

Bengt Birgersson håller den sjätte av sex passionspredikningar som sänds från FFG fastetiden 2023, över Johannes 19:1-16. Predikningarna följer Johannesevangeliets skildring av Jesu lidande.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk ”FFG podcast”)

FFG-podden
FFG-podden
Passionspredikan 6, Johannes 19:1-16
/

Palmsöndagen (Joh 12:1-16)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 12:1-16) för Palmsöndagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Palmsöndagen (Joh 12:1-16)
/

Passionspredikan 5, Johannes 18:28-40

Rune Imberg håller den femte av sex passionspredikningar som sänds från FFG fastetiden 2023, över Johannes 18:28-40. Predikningarna följer Johannesevangeliets skildring av Jesu lidande.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk ”FFG podcast”)

FFG-podden
FFG-podden
Passionspredikan 5, Johannes 18:28-40
/

Jungfru Marie bebådelsedag (alt. text Luk 1:46-55)

Daniel Johansson genomgår den alternativa predikotexten (Luk 1:46-55) för Jungfru Marie bebådelsedag.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Jungfru Marie bebådelsedag (alt. text Luk 1:46-55)
/

Jungfru Marie bebådelsedag (Luk 1:26-38)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Luk 1:26-38) för Jungfru Marie bebådelsedag.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Jungfru Marie bebådelsedag (Luk 1:26-38)
/

Passionspredikan 4, Johannes 18:15-27

Torbjörn Johansson håller den fjärde av sex passionspredikningar som sänds från FFG fastetiden 2023, över Johannes 18:15-27. Predikningarna följer Johannesevangeliets skildring av Jesu lidande.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk ”FFG podcast”)

FFG-podden
FFG-podden
Passionspredikan 4, Johannes 18:15-27
/

Midfastosöndagen (Joh 6:48-59)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 6:48-59) för Midfastosöndagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Midfastosöndagen (Joh 6:48-59)
/