För dig som förbereder dig för att utlägga kyrkoårets texter eller dig som förbereder dig på att lyssna på utläggningarna!

Avsnitten läggs ut varje måndag och introducerar grundtextens betydelse och går igenom översättnings- och tolkningssvårigheter. Genomgångarna är gjorda av Daniel Johansson, lektor i Nya testamentet, och Jonathan Ådahl, lärare i hebreiska och Gamla testamentets exegetik på FFG.  

Sök på ”predikoverkstan” i din podcaster eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, FFG-podden, med nya avsnitt varje fredag. Andra inspelningar finns här.

18 sönd. efter Trefaldighet (Mark 10:17-27)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 18 sönd. efter Trefaldighet (Mark 10:17-27).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
18 sönd. efter Trefaldighet (Mark 10:17-27)
/

Tacksägelsedagen (Matt 15:29-31)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten för Tacksägelsedagen (Matt 15:29-31.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Tacksägelsedagen (Matt 15:29-31)
/

Den helige Mikaels dag (Matt 18:7-10)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten för Den helige Mikaels dag (Matt 18:7-10).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Den helige Mikaels dag (Matt 18:7-10)
/

15 sönd. efter Trefaldighet (Matt 11:28-30)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 15 sönd. efter Trefaldighet (Matt 11:28-30).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
15 sönd. efter Trefaldighet (Matt 11:28-30)
/

14 sönd. efter Trefaldighet (Luk 22:24-27)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 14 sönd. efter Trefaldighet (Luk 22:24-27).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
14 sönd. efter Trefaldighet (Luk 22:24-27)
/

13 sönd. efter Trefaldighet (Matt 5:38-48)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 13 sönd. efter Trefaldighet (Matt 5:38-48).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
13 sönd. efter Trefaldighet (Matt 5:38-48)
/

12 sönd. efter Trefaldighet (Luk 13:10-17)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 12 sönd. efter Trefaldighet (Luk 13:10-17).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
12 sönd. efter Trefaldighet (Luk 13:10-17)
/

11 sönd. efter Trefaldighet (Matt 21:28-31)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 11 sönd. efter Trefaldighet (Matt 21:28-31).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
11 sönd. efter Trefaldighet (Matt 21:28-31)
/

10 sönd. efter Trefaldighet (Matt 18:18-22)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 10 sönd. efter Trefaldighet (Matt 18:18-22).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
10 sönd. efter Trefaldighet (Matt 18:18-22)
/

9 sönd. efter Trefaldighet (Luk 12:42-48)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 9 sönd. efter Trefaldighet (Luk 12:42-48).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
9 sönd. efter Trefaldighet (Luk 12:42-48)
/