Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 3 sönd. i påsktiden (Joh 10:1-10).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 1
3 sönd. i Påsktiden (Joh 10:1-10)
Loading
/