Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 2 sönd. i påsktiden (Joh 21:1-14).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 1
Årgång 1
2 sönd. i Påsktiden (Joh 21:1-14)
Loading
/