Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelium för Annandag påsk (Luk 24:13-35).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 1
Årgång 1
Annandag påsk (Luk 24:13-35)
Loading
/