Mats Eskhult, prof. em. i semitiska språk vid Uppsala universitet och i höst lärare i hebreiska på FFG, ger i detta avsnitt en första inblick i den gammaltestamentliga gudsbilden. Avsnittet är från höstens första fakultetsföreläsning och utgör den första delen av tre om gudsbilden i GT (nästa del den 21 oktober).

Möjlighet till att stödja utgivningen av FFG-podden ges genom gåvor till SWISH 123 100 84 57.

18. Fakultetsföreläsning: Gudsbilden i Gamla testamentet (del 1), Mats Eskhult
FFG

 
 
00:00 / 55:44
 
1X