Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 17:20-30) för Söndagen före domssöndagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Söndagen före domssöndagen (Luk 17:20-30)
/