Korset & uppståndelsen i centrum

Våren 2020 sändes på FFG:s YouTube-kanal en serie i sex samtal om korset i centrum och även en föreläsningsserie om uppståndelsen i centrum.  Samtalen handlade om hur korset (åter-)får sin rätta plats: i centrum. Föreläsningarna om hur Kristi uppståndelse (åter-)får sin rätta plats, inte istället för korset utan tillsammans med: i centrum.

Föreläsningarna publicerades på Youtube och finns här också som ljudfiler.