Bibelskola för unga

Bibelskola för unga 2023  

De ord som jag har talat till er är Ande och liv. 

Undervisningen under tre förmiddagar på årets bibelskola svarar på frågor om relationen mellan Jesus och Bibeln.  FFG vill hjälpa att rusta unga vuxna med  kunskapen kring denna för vår tro helt grundläggande tematik. Undervisar gör Torbjörn Johansson och Daniel Johansson.

3 augusti – Tro på Jesus men inte på Bibeln?

Är Bibeln nödvändig för tron? Är det möjligt att tro på Jesus men välja bort Bibeln? 

9:00 Morgonbön och Pass 1 

10:00 Fikapaus

10:15 Pass 2 

11:00 Paus

11:15 Pass 3 

12:05 Middagsbön 

12:30 Gemensam lunch 

14:00–18:00 Frivillig gemenskapsaktivitet

4 augusti – Kan man verkligen tolka Bibeln hur som helst?

Vi känner igen situationen: Kristna har olika uppfattningar i en fråga och båda menar sig bygga på Bibeln. Hur ska man veta vad som är rätt? 

9:00 Morgonbön och Pass 1 

10:00 Fikapaus

10:15 Pass 2 

11:00 Paus

11:15 Pass 3 

12:05 Middagsbön 

12:30 Gemensam lunch 

14:00–18:00 Frivillig gemenskapsaktivitet

5 augusti – Vad menar Jesus egentligen?  

Evangelierna innehåller en del ord från Jesus som är svåra – att förstå eller att ta till sig. Vilka är de och hur ska vi förstå dem?

9:00 Morgonbön och Pass 1 

10:00 Fikapaus

10:15 Pass 2 

11:00 Paus

11:15 Pass 3 

12:05 Middagsbön 

12:30 Gemensam lunch 

14:00–18:00 Frivillig gemenskapsaktivitet

Anmälan till: info@ffg.se Nämn också om du vill ha hjälp med boende, så hjälper vi dig. Kostnad: 300 kr 

I kursavgiften ingår lunch och fika tre dagar samt en av FFG:s småskrifter .