Datum/Tid
Datum: 2019-11-16
13:30 - 16:30


Fakultetens dag

Lördagen den 16 november 2019

Församlingsfakulteten inbjuder till den årliga mötesplatsen för personal, studenter, understödjare och andra intresserade. Agne Nordlander gästföreläser och frågar sig vad som är tidlöst med C. O. Rosenius själavård från väckelsetiden på 1800-talet. En röd tråd för dagen är just Rosenius själavård, då också Rune Imberg ger inblickar i hur psalm och sång använts i själavårdens tjänst (med Rosenius som exempel). Det blir några smakprov med allsång! Som vanligt bokerbjudanden och en loppis med fynd på utsorterade böcker och dubbletter i biblioteket. Ingen avgift, ingen anmälan, kaffe serveras. Välkommen!

Program

13.30 Torbjörn Johansson: Inledning

13.45 Agne Nordlander: Vad är tidlöst med Rosenius själavård?

14.45 Kaffe

Möjlighet att fynda böcker i bokförsäljningen och bokloppisen                    

15.30 Rune Imberg: Psalm och sång i själavårdens tjänst med Rosenius som exempel

Vi bjuds på smakprov ur Rosenius kända och mindre kända sångdiktning

16.30 Avslutning

Kategorier