Datum/Tid
Datum: 2023-03-17 - 2023-03-18
Hela dagen


FFG inbjuder åter vänner och understödjare till fördjupning och samling runt Guds ord
i form av ”Bibelhelg på FFG”. Denna gång handlar det om profeten Jesajas bok.
Jesaja har kallats för ”den femte evangelisten”. Hos ingen annan profet träder den
kommande Messias person och gärning fram så tydligt som hos Jesaja.
Ett annat kännetecknande drag för Jesajas bok är betoningen av Herrens helighet, vilket
kommer till uttryck i det vanligt förekommande ”Israels helige”. Profetens förkunnelse
av dom och frälsning har mycket att säga oss idag.

Tid: Fredag 17 mars, kl. 18-21 och lördag 18 mars kl. 9-14
Lärare: Daniel Johansson och Torbjörn Johansson
Kostnaden är 200 kr och inkluderar kaffe och enklare förtäring.
Anmälan till expeditionen (info@ffg.se eller 031-778 3540) senast fredag 10 mars.

Kategorier