Datum/Tid
Datum: 2024-02-23 - 2024-02-24
Hela dagen


Uppdatering 9/2: ändring i programmet, Charles Gieschens föredrag på fredag byter plats med Daniel Johanssons på lördag

Årets bibelkonferens behandlar olika bibelteologiska perspektiv på Andens person och verksamhet, till förnyad reflektion och tacksamhet över Andens gåva till kyrkan också i vår tid. Tidigare bibelkonferenser har behandlat Fadern (2022) och Sonen (2023). Som vanligt möjlighet att köpa profilprodukter och nya/begagnade böcker till mycket förmånliga priser (konferenspriser!), inklusive den nya bok i FFG:s skriftserie som presenteras med bokrelease på lördagen!

Anmälan till fredagens program, som är helt på engelska, görs till FFG:s expedition senast 21/2. I anmälningsavgiften 200 kr ingår kaffe. Ange i anmälan om du tillhör FFG:s pelarhall, alumni, eller nuvarande studentgrupp (ingen avgift). Lördagens program, som är på svenska, är öppet för alla (ingen anmälan, ingen avgift).

FREDAG:

12.00-13.30: Inledning följt av föredrag:
Prophetic Promises of the Eschatological Holy Spirit, Paul R. Raabe

13.30: Kaffe

14.00-15.00: The activity of God’s Spirit through dreams and visions among
Muslims (A lecture of 30 minutes + discussion 15 minutes), Gottfried Martens

15.15-16.30: ”For the Spirit was yet not…” (John 7:39) – Pneumatology in the Gospel of John, Daniel Johansson

LÖRDAG:

9.30-10.15: Inledning följt av bibeltimma:
”Livets Andes lag” (Rom. 8:2), Gunnar Andersson

10.30-11.00: Den helige Ande eller den heliga Anden? Språkliga iakttagelser (20 minuter + 10 minuter diskussion), Torbjörn Johansson

11.00-11.30: Kaffe + fika

11.30-12.30: Guds Andes verksamhet i GT, Mats Eskhult

12.30-14.00: Lunch på egen hand

14.00-15.00: Motstridiga skildringar av Andens verksamhet i Apg. 2, 8 och 10, Timo Laato

15.00-15.30 Kaffe + fika

15.30-16.30: The Spirit in the Book of Revelation, Charles Gieschen

Avslutning

Dr. Raabe

Medverkande:

Paul R. Raabe har varit professor i gammaltestamentlig exegetik vid Concordia Seminary i St Louis, USA. Han är inom bibelvetenskapen känd för sin bibelkommentar över Obadja i den välrenommerade Anchor Bible Commentaries, men också för sina omfattande studier och publikationer över Psaltaren. Han har besökt Församlingsfakulteten ett par gånger och bl.a. hållit uppskattade föreläsningar över Jesajas bok. Han är en omtyckt föreläsare runt om i världen.

Dr. Gieschen

Charles Gieschen är professor i nytestamentlig exegetik vid Concordia Theological Seminary i Fort Wayne, USA. Han är känd för sin forskning kring ”high Christology” och hermeneutiska frågor. Han disputerade på avhandlingen Angelomorphic Christology (Brill Academic Press, 1998). Gieschen har besökt Församlingsfakulteten flera gånger och undervisar regelbundet på STM-programmet.

Dr. Martens

Gottfried Martens är präst i Selbstständige Evangelische Lutherische Kirche och en församling i Berlin-Steglitz som blivit känd för att många iranska och afghanska muslimer har konverterat till kristen tro och blivit döpta i hans församling. Han disputerade för Prof. R. Slenczka i Erlangen med en avhandling om rättfärdiggörelsen i ekumenisk kontext (Vandenhoeck & Ruprecht, 1992). Han har också skrivit mycket kateketisk litteratur, inte minst för muslimska migranter.

I anslutning till bibelkonferensen:

21-22 februari: Intensivkurs med Paul R. Raabe

25 februari: Examenshögtid för studenter på STM-programmet

Kategorier