Datum/Tid
Datum: 2024-02-23 - 2024-02-24
Hela dagen


Församlingsfakulteten arrangerar åter en bibelkonferens 23–24 februari 2024. Tidigare bibelkonferenser har behandlat Fadern (2022), Sonen (2023), och behandlar följdenligt Anden 2024. Olika bibelteologiska perspektiv på Andens person och verksamhet ges, till förnyad reflektion och tacksamhet över Andens gåva till kyrkan också i vår tid. Ur programmet:

FREDAG:

12.00-13.30: Inledning följt av föredrag:
Prophetic Promises of the Eschatological Holy Spirit, Paul R. Raabe

14.00-15.00: The activity of God’s Spirit through dreams and visions among
Muslims (A lecture of 30 minutes + discussion 15 minutes), Gottfried Martens

15.15-16.30: The Spirit in the Book of Revelation, Charles Gieschen

LÖRDAG:

9.30-10.15: Inledning följt av bibeltimma:
”Livets Andes lag” (Rom. 8:2), Gunnar Andersson

10.30-11.00: Språkliga iakttagelser (20 minuter + 10 minuter diskussion), Torbjörn Johansson

11.00-11.30: Kaffe + fika

11.30-12.30: Guds Andes verksamhet i GT, Mats Eskhult

12.30-14.00: Lunch på egen hand

14.00-15.00: ”För Anden var ännu inte” (Joh 7:39) – Pneumatologin i Johannesevangeliet, Daniel Johansson

15.00-15.30 Kaffe + fika

15.30-16.30: Motstridiga skildringar av Andens verksamhet i Apg. 2, 8 och 10, Timo Laato

Avslutning

Anmälan till fredagens program görs till FFG:s expedition. Avgift: 200 kr (kaffe ingår). Ange i anmälan om du tillhör FFG:s pelarhall, alumni, eller nuvarande studentgrupp (ingen avgift). Lördagens program öppet för alla (ingen avgift).

Dr. Raabe

Medverkande:

Paul R. Raabe har varit professor i gammaltestamentlig exegetik vid Concordia Seminary i St Louis, USA. Han är inom bibelvetenskapen känd för sin bibelkommentar över Obadja i den välrenommerade Anchor Bible Commentaries, men också för sina omfattande studier och publikationer över Psaltaren. Han har besökt Församlingsfakulteten ett par gånger och bl.a. hållit uppskattade föreläsningar över Jesajas bok. Han är en omtyckt föreläsare runt om i världen.

Dr. Gieschen

Charles Gieschen är professor i nytestamentlig exegetik vid Concordia Theological Seminary i Fort Wayne, USA. Han är känd för sin forskning kring ”high Christology” och hermeneutiska frågor. Han disputerade på avhandlingen Angelomorphic Christology (Brill Academic Press, 1998). Gieschen har besökt Församlingsfakulteten flera gånger och undervisar regelbundet på STM-programmet.

Dr. Martens

Gottfried Martens är präst i Selbstständige Evangelische Lutherische Kirche och en församling i Berlin-Steglitz som blivit känd för att många iranska och afghanska muslimer har konverterat till kristen tro och blivit döpta i hans församling. Han disputerade för Prof. R. Slenczka i Erlangen med en avhandling om rättfärdiggörelsen i ekumenisk kontext (Vandenhoeck & Ruprecht, 1992). Han har också skrivit mycket kateketisk litteratur, inte minst för muslimska migranter.

I anslutning till bibelkonferensen:

21-22 februari: Intensivkurs med Paul R. Raabe

25 februari: Examenshögtid för studenter på STM-programmet

Kategorier