Fördjupningshelg om Predikan

Datum/Tid
Datum: 2024-01-12 - 2024-01-13
Hela dagen


Pastoralteologisk fördjupningshelg om predikan 12–13 januari

Hösten 2023 inbjöd FFG och Lutherstiftelsen till pastoralteologisk inspirationsdag. Nu kommer fortsättningen, med en hel helg om predikan. Kursen vänder sig både till dem som arbetar med förkunnelsen och teologistuderande som står inför att predika i framtiden. Andra intresserade också välkomna. I anmälningsavgiften 200 kr ingår kaffeservering båda dagarna. Anmälan till expeditionen (info@ffg.se eller 031-778 35 40) senast 5 januari.

Fredag 12 januari

10.00                 Inledning och bön

10.15                 Predika först för dig själv – predikanten inför Herren, Timo Laato

11.00                 Kaffe                 

11.15                 Predika sedan för andra – åhörare inför Herren, Timo Laato

12.05                 Middagsbön följt av lunch (ordnas på egen hand)

13.30                 Bo Giertz homiletiska modell, Jakob Appell

14.15                 Kaffe

14.45                 Åhörarna som utgångpunkt i predikan? Timo Laato

15.30                 Frågor i anslutning till undervisningen

16.00                 Slut

Lördag 13 januari

10.00                 Morgonbön

10.15                 Från text till predikan – något om predikoförberedelsen, Timo Laato

11.00                 Kaffe                 

11.15                 Kyrkoårets texter som utgångspunkt för predikan, Timo Laato

12.05                 Middagsbön följt av lunch (ordnas på egen hand)

13.30                 Predikan och församlingsvården, Patrik Toräng

14.15                 Kaffe

14.45                 ”Rätt dela sanningens ord” (2 Tim 2:15) – lag & evangelium i predikan, Timo Laato

15.30                 Frågor i anslutning till undervisningen. Info om homiletiska seminarier VT 2024.

16.00                 Slut

Homiletiska seminarier med Timo Laato under våren 2024

Timo Laato

Seminarierna ger hjälp i förberedelserna för kommande två söndagar (EB 2002) och homiletisk reflektion kring processen från bibeltext till framförande. Passar både dem som förbereder predikningar och de som förbereder för predikouppgiften. Möjlighet att delta digitalt. Kontakta FFG för intresseanmälan.

15/1   14.30-16.00: Homiletiskt seminarium (3 e Trett., Septuagesima)

29/1   14.30-16.00: Homiletiskt seminarium (Kyndelsmässod., Fastlagssönd.)

19/2   14.30-16.00: Homiletiskt seminarium (2 i Fastan, 3 i Fastan)

22/4   14.30-16.00: Homiletiskt seminarium (5 i Påskt., Bönsönd., Kristi himmelsf.)

Kategorier

Besöksadress

Församlingsfakulteten
Ekmansgatan 3
411 32 GÖTEBORG

Kontakta oss

Tel. 031-778 35 40
E-post: info@ffg.se

Stöd oss

Swish: 123 100 84 57
PlusGiro: 64060-7
Bankgiro: 622-5387

Senaste podd-avsnittet

© Församlingsfakulteten | Skapad av Vestergård Webb & Design

Ansökan för studier på FFG

Föranmälan

Fyll i och skicka in formuläret nedan.

FFG återkopplar inom kort för att genomföra ansökan om formella högskolestudier på Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH).

Efter godkänd ansökan från FIH är en student antagen också på FFG.

Ansökningstiden går ut 31 mars. Efter det, kontakta oss för information om andra ansökningsvägar!