Låneregler

Församlingsfakultetens bibliotek
information och låneregler

Låntagaren är personligt ansvarig för sina lån och skyldig att respektera lånetidens längd. Lån ska återlämnas i tid och i samma skick som vid utlåningstillfället. Förkomna eller förstörda böcker ersätts av låntagaren.
Endast kurslitteratur kan lånas hem, allt annat material är läsesalslån. Material som är läsesalslån får endast användas inom biblioteket.
Normalt är lånetiden för kursböcker 14 dagar och för övriga böcker 30 dagar. Lånetiden kan i allmänhet förlängas för litteratur som inte är efterfrågad av annan låntagare.
Alla lån ska registreras med skanner via webkatalogen, även om du bara ska låna boken “en liten stund”. Du loggar in med ditt låntagarid + pinkod. Ditt låntagarid består av de tre första bokstäverna i för- och efternamn. Exempel: Sven Anderssons låntagarid = sveand

Så här lånar du
Alla lån måste registreras! Så snart boken tas utom synhåll från den hylla där den ska stå måste lånet registreras!

OBS! Du får inte låna någon bok som inte har en vit streckkodsetikett! Om du vill låna en bok utan etikett måste du ta den till bibliotekarien som kan sätta på en sådan etikett först. därefter är det tillåtet att låna boken.

Gå in i FFG’s bibliotekskatalog, som du kan nå från hemsidan. Klicka på Utlån. Logga in med ditt låntagarid + pinkod, och ange därefter bokens streckkod. Streckkoden kan antingen skrivas in manuellt (11 siffror som alltid börjas med siffrorna 26188). Streckkoden kan också scannas in på en dator med scanner som finns på mellanvåningen i exegetikrummet. Webkatalogen är startsida där, annars når du den via FFG’s hemsida under resurser. Läs av bokens vita streckkodsetikett (inte ISBN-koden). Klicka på “Avsluta” när du lånat färdigt.

Återlämning av böcker
Återlämning görs genom att lägga boken på någon av återlämningsvagnarna, så att bibliotekarien kan registrera boken som återlämnad.

Dina personuppgifter
När du skaffar ett bibliotekskonto hos oss, registrerar vi namn, läseplats, telefonnummer, e-postadress och personnummer. Syftet med själva behandlingen är att kunna tillhandahålla de tjänster som ligger inom bibliotekets åtaganden gentemot dig såsom utlån av media. Den information som samlas in som en konsekvens av ditt användande av tjänsterna, sparas tills du säger upp ditt bibliotekskonto. De personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, utifrån de krav som följer av tillämplig Dataskyddslagstiftning.

Inköpsförslag
Ange ditt namn, författare, titel, motivering och ISBN-nummer om möjligt, och skicka till bibliotekets e-post: bibliotek@ffg.se