Paul Raabe 19-22 februari 2018

Intensivkurs i Gamla testamentet 19-22 februari:

Kursinnehåll: Kyrkan lever i den tidsålder som utlovats av profeterna i det gamla Israel. Tidsåldern trädde i dagen när Jesus gick in i sin offentliga verksamhet och når sin fullbordan vid Jesu återkomst i härlighet. I den här kursen ser vi närmare på vad dessa profeter hade att säga, för att vi ska kunna växa i tacksamhet över vår nutid och vår framtid i Herren.
Lärare: Rev. Dr. Paul R. Raabe, professor i exegetisk teologi vid Concordia Seminary, St. Louis. Dr. Raabe är bland annat författare till Psalm Structures: A Study of Psalms with Refrains (Sheffield Academic Press) och kommentaren till Obadja i The Anchor Yale Bible (Yale University Press). För närvarande arbetar han på en kommentar till Jesaja.
Kurslitteratur (som läses innan kursen): Donald E. Gowan, Eschatology in the Old Testament (Fortress Press, 1986 eller senare)

Inspelningar: