Hebreiska och grekiska – läs Bibeln på grundspråket med handledning

För dig som studerat hebreiska och grekiska ges i höst möjlighet att öva och fördjupa din läsförståelse. FFG erbjuder läsövningar med handledning i både den gammaltestamentliga och den nytestamentliga grundtexten. Varannan vecka leder Mats Eskhult (prof. em. semitiska språk vid Uppsala universitet) läsningarna på hebreiska, onsdagar kl. 13.15-15.00 med början 11 september, och varannan vecka leder Daniel Johansson (lektor i Nya testamentet på FFG) läsningarna på grekiska, fredagar kl. 10.15-12.00 med början 6 september. Du kan alltså följa med läsningarna i både Gamla och Nya testamentet.

Grekiska: Varannan fredag 10.15-12. Kursstart: 6 sep.
Lärare: Daniel Johansson
Text: Apostlagärningarna.

Hebreiska: Varannan onsdag 13.15-15. Kursstart: 11 sep.
Lärare: Mats Eskhult.

Båda kurserna förutsätter att du läst introduktionskursen till resp. språk. Ingen avgift. Anmälan till expeditionen. Välkommen!