Kvällsbibelskola om en kristen människas frihet

Hösten 1520 skrev Martin Luther den lilla skriften ”Om en kristen människas frihet”. Boken sammanfattar kärnpunkterna i reformation och blev snabbt en klassiker. Församlingsfakulteten uppmärksammade hösten 2020 att det var 500 år sedan boken gavs ut med en rad föreläsningar på Youtube som knöt an till tematiken om en kristen människas frihet. Information om firandet här.

I en digital kvällsbibelskola sändes föreläsningarna på måndagskvällar hösten 2020 och våren 2021 och har lagrats på FFG:s YouTube-kanal.

5/10: En kristen människas frihet, Torbjörn Johansson

12/10: Frihet från och frihet till, Daniel Johansson

19/10: Fri att tjäna, Jakob Appell

26/10: Fri från synden, Timo Laato

2/11: Fri från döden, Daniel Johansson

9/11: Fri från djävulen, Torbjörn Johansson

16/11: Ett fritt samvete, Fredrik Brosché

23/11 ”Använd bara inte friheten så …” (Gal 5:13), Timo Laato

11/1: Frihet från lagen – lagiskhet eller laglöshet?, Torbjörn Johansson

18/1: ”Det himmelska Jerusalem är fritt, det är vår moder” (Gal 4:26), Daniel Johansson

25/1: Fri från ett falskt jag, Fredrik Brosché

1/2: Fri från världen och till för världen, Jakob Appell

8/2: ”Guds barns härliga frihet” (Rom 8:21), Timo Laato