Kvällsbibelskolan hösten 2020

FRIHET!

För exakt 500 år sedan, hösten 1520, skrev Martin Luther den lilla skriften ”Om en kristen människas frihet”. Boken sammanfattar kärnpunkterna i reformation och blev snabbt en klassiker. Med utgångspunkt i Luthers insikter om vad frihet är tas en rad aspekter av frihetstemat upp till hjälp för ett liv i frihet! Vårens föreläsningar tar vid där hösten slutade.

Föreläsningarna publiceras kl. 18.00 varje måndag och lagras på FFG:s YouTube-kanal.

Abolition de l’esclavage, Martinique

11/1: Frihet från lagen – lagiskhet eller laglöshet?, Torbjörn Johansson

18/1: ”Det himmelska Jerusalem är fritt, det är vår moder” (Gal 4:26), Daniel Johansson

25/1: Fri från ett falskt jag, Fredrik Brosché

1/2: Fri från världen och till för världen, Jakob Appell

8/2 ”Guds barns härliga frihet” (Rom 8:21), Timo Laato