Kvällsbibelskola våren 2021

Hösten 1520 skrev Martin Luther den lilla skriften ”Om en kristen människas frihet”. Boken sammanfattar kärnpunkterna i reformation och blev snabbt en klassiker. Församlingsfakulteten uppmärksammade hösten 2020 att det var 500 år sedan boken gavs ut med en rad föreläsningar på Youtube som knöt an till tematiken om en kristen människas frihet. Information om firandet här.

I en digital kvällsbibelskola våren 2021 fortsätter tematiken att fördjupas. Föreläsningarna publiceras kl. 18.00 varje måndag med början 11/1 och lagras på FFG:s YouTube-kanal.

Nya frihetsföreläsningar fr.o.m. 11/1

11/1: Frihet från lagen – lagiskhet eller laglöshet?, Torbjörn Johansson

18/1: ”Det himmelska Jerusalem är fritt, det är vår moder” (Gal 4:26), Daniel Johansson

25/1: Fri från ett falskt jag, Fredrik Brosché

1/2: Fri från världen och till för världen, Jakob Appell

8/2: ”Guds barns härliga frihet” (Rom 8:21), Timo Laato