Kvällsbibelskolan tillbaka!

Under några måndagskvällar i höst bjuder Församlingsfakulteten återigen in till kvällsbibelskola och denna gång med en tematik som knyter an till ett temaår på FFG: Martin Luthers skrift från 1520 ”Om kyrkans babyloniska fångenskap”. Boken är bl.a. en redogörelse för hur sakramenten i den medeltida Romersk-katolska kyrkan hade kommit att missbrukas, till plåga för samvetena, och hur reformatorerna menade att sakramenten skulle förstås och brukas när kyrkan är fri. Kvällsbibelskolan tar upp fler perspektiv på hur kyrkans frihet ser ut och hur kyrkan ständigt står i en kamp för sin frihet gentemot olika makter i samtiden.

Tid: måndagar kl. 18.00-19.45 (med fikapaus)

Plats: Församlingsfakulteten, Ekmansgatan 3. OBS! begränsat antal platser

Avgift: i anmälningsavgiften 200 kr ingår fika för hela terminen

Anmälan: info@ffg.se, 031-778 35 40 senast 13/9

PROGRAM

20/9: Kyrkans frihet & fångenskap, Torbjörn Johansson

27/9: ”Om kyrkans babyloniska fångenskap” i aktuell belysning, Daniel Johansson

4/10: Kyrkans glädje i Anden, Fredrik Brosché

11/10: Den sanna och den falska fångenskapen, Timo Laato

18/10: ”Bethelbekännelsen 1933” i aktuell belysning, Torbjörn Johansson

25/10: Katekesen och kampen för friheten, Henrik Andersson

1/11: Babylon i Bibeln och i samtiden, Daniel Johansson

8/11: Kyrkans sju kännetecken, Jonathan Ådahl

Med reservation för ändringar.