Jonas Lidén

Jonas Lidén (lärare)

ltliden@hotmail.com
Tel: 031-778 35 40 (växel)

Jonas Lidén (f. 1965) arbetade under ett årtionde som officer. Han blev 2000 fil. mag. och gymnasielärare vid Göteborgs universitet samt 2006 teol. kand. Jonas har undervisat vid Församlingsfakulteten i religionshistoria, religionssociologi och pedagogik sedan 2000. Under samma tid har han verkat som gymnasielärare i bland annat samhällskunskap, historia, religion och latin.