Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 9:46-48) för 10 sönd. efter Trefaldighet

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 3
Årgång 3
10 sönd. efter Trefaldighet (Luk 9:46-48)
Loading
/