Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Matt 23:1-12) för 11 sönd. efter Trefaldighet

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 3
11 sönd. efter Trefaldighet (Matt 23:1-12)
Loading
/