Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Mark 2:23-28) för 12 sönd. efter Trefaldighet

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
12 sönd. efter Trefaldighet (Mark 2:23-28)
/