Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Matt 7:12) för 13 sönd. efter Trefaldighet

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 3
13 sönd. efter Trefaldighet (Matt 7:12)
Loading
/