Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Mark 5:35-43) för 16 sönd. efter Trefaldighet

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 3
16 sönd. efter Trefaldighet (Mark 5:35-43)
Loading
/