Daniel Johansson genomgår episteltexten (Hebr 10:32-39) för 2 sönd. i Advent.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 3
Årgång 3
2 sönd. i Advent (Hebr 10:32-39)
Loading
/