Timo Laato genomgår episteltexten (Rom 15:4-7) för 2 sönd. i Advent

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 1
Årgång 1
2 sönd. i Advent (Rom 15:4-7)
Loading
/