Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelium (Matt 15:21-28) för 2 sönd. i Fastan.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 1
Årgång 1
2 sönd. i Fastan (Matt 15:21-28)
Loading
/