Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 10:22-30) för Tredje söndagen i påsktiden.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 3
Årgång 3
3 sönd. i påsktiden (Joh 10:22-30)
Loading
/