Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Matt 14:22-33) för 4 sönd. efter Trettondedagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 3
Årgång 3
4 sönd. efter Trettondedagen (Matt 14:22-33)
Loading
/