Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 16:1-13) för 9 sönd. efter Trefaldighet

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 3
9 sönd. efter Trefaldighet (Luk 16:1-13)
Loading
/