Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelium (Luk 18:31-43) för Fastlagssöndagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 1
Årgång 1
Fastlagssöndagen (Luk 18:31-43)
Loading
/