Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 11:18-27) för Heliga Trefaldighets dag.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Heliga Trefaldighets dag (Joh 11:18-27)
/