Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Luk 1:26-38) för Jungfru Marie bebådelsedag.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 3
Jungfru Marie bebådelsedag (Luk 1:26-38)
Loading
/