Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Luk 1:26-38) för Jungfru Marie bebådelsedag

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Jungfru Marie Bebådelsedag 2019 (pdf)

Jungfru Marie bebådelsedag (Luk 1:26-38)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 12:33
 
1X