Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 9:28-36) för Kristi förklarings dag

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 3
Kristi förklarings dag (Luk 9:28-36)
Loading
/