Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 17:1-8) för Kristi himmelsfärds dag.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 3
Årgång 3
Kristi himmelsfärds dag (Joh 17:1-8)
Loading
/