Daniel Johansson genomgår den alternativa predikotexten (Matt 13:31-33) för Kyndelsmässodagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 3
Årgång 3
Kyndelsmässodagen (alt. text Matt 13:31-33)
Loading
/