Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 19:17-37) för Långfredagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 3
Årgång 3
Långfredagen (Joh 19:17-37)
Loading
/