Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 6:48-59) för Midfastosöndagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 3
Årgång 3
Midfastosöndagen (Joh 6:48-59)
Loading
/