Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 20:1-18) för Påskdagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Påskdagen (Joh 20:1-18)
/